Skoči do osrednje vsebine

Predsedovanje Svetu EU je za vsako predsedujočo državo izziv. Na zasedanjih različnih delovnih teles Sveta EU ali drugih srečanjih, ki se organizirajo v času predsedovanja, predstavniki države prevzamejo aktivno vodenje teh sestankov. Od njih se pričakuje ciljno usmerjen, vsebinski in konstruktiven prispevek v razpravah. Poznavanje Evropske unije, njenih vrednot, prava in postopkov, podrobnosti posameznih aktualnih zakonodajnih predlogov in prednostnih nalog je zato odločilnega pomena za uspešno izvedbo teh zasedanj in s tem celotnega predsedovanja.

Priprave in izvedba predsedovanja so zato dobra naložba v krepitev znanja, veščin in zmogljivosti slovenske javne uprave ter povečanje njenih zmogljivosti za delovanje v Evropski uniji na dolgi rok.

Zaradi obsežnosti in prepletenosti vsebin so ključne dobre priprave. Za vodenje in usmerjanje projekta je bila oblikovana ožja delovna skupina za predsedovanje, ki jo vodi predsednik Vlade RS Janez Janša. Za pripravo in izvedbo projekta je pristojna širša delovna skupina za pripravo in izvedbo predsedovanja, ki jo vodi minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar. Posamezne naloge s področij programa, kadrov, proračuna, organizacije dogodkov ter komuniciranja in promocije so dodeljene štirim podskupinam  in sekretariatu za logistično organizacijo in izvedbo predsedovanja.

Proračun predsedovanja znaša 80 milijonov evrov, od tega bo večji del namenjen dodatnim začasnim zaposlitvam. Predvidoma bomo za izvedbo predsedovanja dodatno zaposlili do 350 ljudi za določen čas. Na Stalno predstavništvo Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju naj bi dodatno napotili 120 ljudi.

Pandemija novega koronavirusa močno vpliva tudi na potek priprav, predvsem na organizacijo sestankov in drugih dogodkov ter promocijskih aktivnosti. Tako moramo prilagoditi načrte organizacije dogodkov v Sloveniji in pripraviti rezervne scenarije, da jih bomo glede na epidemiološko sliko izvedli v živo ali preko videokonferenc. Prilagoditi moramo program promocije Slovenije in nenazadnje tudi vsebinski program predsedovanja.

Iskalnik