Skoči do osrednje vsebine

Predsedovanje Svetu EU je za vsako predsedujočo državo izziv. Na zasedanjih različnih delovnih teles Sveta EU ali drugih srečanjih, ki se organizirajo v času predsedovanja, predstavniki države prevzamejo aktivno vodenje teh sestankov. Od njih se pričakuje ciljno usmerjen, vsebinski in konstruktiven prispevek v razpravah. Poznavanje Evropske unije, njenih vrednot, prava in postopkov, podrobnosti posameznih aktualnih zakonodajnih predlogov in prednostnih nalog je zato odločilnega pomena za uspešno izvedbo teh zasedanj in s tem celotnega predsedovanja.

Priprave in izvedba predsedovanja so zato dobra naložba v krepitev znanja, veščin in zmogljivosti slovenske javne uprave ter povečanje njenih zmogljivosti za delovanje v Evropski uniji na dolgi rok.

Projekten pristop pri pripravi predsedovanja

Zaradi obsežnosti in prepletenosti vsebin so bile dobre priprave ključne. Za vodenje in usmerjanje projekta je bila oblikovana ožja delovna skupina za predsedovanje, ki jo vodi predsednik Vlade RS Janez Janša. Za pripravo in izvedbo projekta je pristojna širša delovna skupina za pripravo in izvedbo predsedovanja, ki jo vodi minister za zunanje zadeve dr. Anže Logar. Posamezne naloge s področij programa, kadrov, proračuna, organizacije dogodkov ter komuniciranja in promocije so dodeljene štirim podskupinam  in sekretariatu za logistično organizacijo in izvedbo predsedovanja.

Prilagajanje novim okoliščinam

Pandemija novega koronavirusa je vplivala tudi na potek priprav, predvsem na organizacijo sestankov in drugih dogodkov ter promocijskih aktivnosti. Tako v prvi vrsti prilagajamo načrte organizacije dogodkov v Sloveniji in pripravljamo rezervne scenarije, da jih bomo glede na epidemiološko sliko izvedli v živo, preko videokonferenc ali v t.i. hibridni obliki. Dogodke v fizični obliki bomo sicer tako kot leta 2008 organizirali v Kongresnem centru Brdo.

Spremenjenim okoliščinam prilagajamo tudi program promocije Slovenije in vsebinski program predsedovanja.

Proračun in kadri

Proračun predsedovanja znaša 80 milijonov evrov, od tega bo večji del namenjen dodatnim začasnim zaposlitvam. Predvidoma bomo za izvedbo predsedovanja dodatno zaposlili do 350 ljudi za določen čas.

Za izboljšanje znanja in veščin uslužbencev, ki bodo vključeni v pripravo in izvedbo predsedovanja, izvajamo posebne programe usposabljanj za različne ciljne skupine – ministre, uradne govorce, predsedujoče delovnim telesom, administrativno osebje itd. Za izvedbo usposabljanj je pristojna Upravna akademija, predavatelji pa so uslužbenci z izkušnjami v EU ter številni domači in tuji strokovnjaki. Usposabljanja zajemajo poznavanje vsebin in institucij EU, znanje tujih jezikov in posebne veščine kot so vodenje sestankov, pogajalske veščine in protokol. Zaradi pandemije novega koronavirusa se veliko usposabljanj izvaja preko videokonferenc.

Na Stalno predstavništvo Slovenije pri Evropski uniji v Bruslju bo predvidoma napotenih dodatnih 120 ljudi. Ker je stavba stalnega predstavništva, ki je v lasti Republike Slovenije, premajhna za povečano ekipo, so se zaposleni poleti 2020 začasno preselili v drugo, večjo stavbo. V času do konca predsedovanja bomo temeljito prenovili prostore na Rue de Commerce, kjer sta sedeža Stalnega predstavništva RS pri EU in Veleposlaništva RS v Belgiji.

Spletno mesto predsedovanja

Spletno mesto slovenskega predsedovanja na enem mestu omogoča dostop do aktualnih informacij o predsedovanju Slovenije Svetu EU. Septembra 2019 je bilo uradno potrjeno, da bo Generalni sekretariat Sveta uresničil (tudi slovensko) pobudo za vzpostavitev enotnega spletnega mesta za predsedujoče države. Pri projektu sta sodelovala Generalni sekretariat Sveta in Urad vlade za komuniciranje, slovensko predsedstvo pa bo prvo, ki bo uporabilo to skupno rešitev. Izdelava spletnega mesta za državo ni imela finančnih posledic. Generalni sekretariat oblikuje ogrodje spletnega mesta in skrbi za tehnične vidike, priprava vsebin pa je v naši pristojnosti.  Spletno mesto je na voljo v slovenščini, angleščini, francoščini in nemščini, delno pa tudi v italijanščini in madžarščini.