Skoči do osrednje vsebine

Na srečanju EUPAN o upravljanju človeških virov, ravnanju s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi

»Pri upravljanju človeških virov se je treba osredotočiti na večgeneracijsko delovno silo in upoštevati sodelovanje vseh generacij. To bi pomagalo oblikovati mlajše in starejše delavce ne kot ločeno blago, temveč kot dve plati iste medalje,« je v uvodnem nagovoru na srečanju generalnih direktorjev EUPAN poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik, in dodal, da je »danes je bolj kot kdaj koli prej pomembno, da ta naravna raznolikost postane prednost v hitro spreminjajočem se delovnem okolju«.

Srečanje generalnih direktorjev, odgovornih za področje javne uprave iz držav članic EU in držav opazovalk, predstavnikov Evropskega inštituta za javno upravo (EIPA), Nacionalne in evropske delegacije sindikatov (TUNED), Evropske komisije in drugih vabljenih je potekalo v okviru programa predsedovanja Slovenije Svetu EU, namenjeno pa je bilo izmenjavi izkušenj in dobrih praks na področju upravljanja človeških virov v javni upravi. Vodilna tema je bila ravnanje s starejšimi zaposlenimi in talenti v javni upravi.

Dogodek je vodil generalni direktor Direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar, s pozdravnimi nagovori pa sta ga uradno odprla minister za javno upravo Boštjan Koritnik in Gertrud Ingestad, generalna direktorica Direktorata za upravljanje s človeškimi viri in varnost pri Evropski komisiji.

Minister Koritnik je uvodoma dejal, da so digitalne tehnologije že korenito spremenile način dela javnih uprav in zaposlenih. »V prihodnje se bo ta trend samo še razvijal. Imamo velik delež različnih hibridnih načinov dela in več medsebojno povezanih organizacij, virtualnih skupin in tehnološko podprtih delovnih mest kadar koli prej. Novi načini dela poudarjajo potrebo, da zaposleni nenehno prilagajajo svoja znanja in spretnosti. Ob tem pa se moramo zavedati, da bodo vse tehnološke spremembe uspešne le, če jim bomo ljudje zaupali in jih uporabljali.«

V nagovoru je minister spregovoril tudi o področju upravljanja talentov in dejal, da ga lahko razumemo kot proaktivno uporabo strategij za prilagajanje upravljanja delovne sile potrebam določenih skupin, da bi izpolnili organizacijske cilje. Kot je poudaril, bi javne uprave morale graditi na sistematičnem privabljanju, prepoznavanju, razvijanju, ohranjanju in razporejanju talentov vseh starostnih skupin. Po njegovih besedah je večja uporaba orodij in praks za upravljanje talentov lahko učinkovita sestavina strategij za razvoj delovne sile, ki vključuje starost.

Kot osrednja govorka je na dogodku nastopila Elsa Pilichowski, direktorica za javno upravljanje pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), nato pa se je srečanje nadaljevalo s predstavitvijo študije o staranju in upravljanju talentov v javni upravi, ki jo je OECD izvedel v sodelovanju s slovenskim Ministrstvom za javno upravo.

Dopoldanski del srečanja se je zaključil z delavnico, na kateri so udeleženci razpravljali o izzivih in dodani vrednosti dobrih praks na različnih področjih staranja in upravljanja talentov (medgeneracijskem sodelovanju, privabljanju, zaposlovanju in ohranjanju zaposlenih, vključujočem staranju na delovnem mestu in načrtovanju nasledstva, mobilnosti zaposlenih ter razvojno naravnanem vodenju v okviru upravljanja talentov).

Vsebinsko so dogodek s svojimi predstavitvami sooblikovali: Gertrud Ingestad s predstavitvijo najnovejših informacij o kadrovski strategiji Evropske Komisije, predstavniki organizacije SIGMA (OECD) so predstavili ugotovitve spremljanja 2021 SIGMA PAR v regiji Zahodnega Balkana, pa tudi prihajajoče spremembe načel javne uprave, generalni direktor na Ministrstvu za javno upravo Peter Pogačar je spregovoril o ocenah trenutno veljavnega strateškega dokumenta mreže EUPAN in predlogu za pobudo EUPAN eNews kot redne dejavnosti mreže EUPAN, Barbara Zupanc, vodja projekta Implementacija modela kakovosti CAF v slovenski javni upravi, je predstavila rezultate raziskave o vplivu modela kakovosti CAF na upravljanje človeških virov in ljudi, Daniel Gerson, višji politični analitik iz OECD, je spregovoril o projektu za krepitev odpornosti javne uprave s CAF, Daniele Dotto, namestnik direktorja na generalnem direktoratu REFORM pri Evropski komisiji, pa je povzel informacije o pobudi Komisije za ustanovitev skupine strokovnjakov za javno upravo in upravljanje. Posamezne predstavitve je zaključil Florian Blazy, generalni direktor za upravo in javne storitve na francoskem ministrstvu za preoblikovanje javnega sektorja in javno upravo, ki je predstavil program in prednostne naloge francoskega predsedstva.