Skoči do osrednje vsebine

S projektom "Javna opozorila - zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje" (CROSSRISK) želimo zagotoviti večjo varnost ljudi in izboljšati zaščito infrastrukture pred tveganji, ki jih na območju Slovenije in Avstrije povzročajo padavine in snežna odeja.

Našo regijo ogrožajo naravne nesreče, kot so: drobirski tokovi, zemeljski in snežni plazovi in poplave, ki jih državne meje ne morejo omejiti. Zaradi posledic podnebnih sprememb lahko v prihodnosti pričakujemo še več teh nesreč, ki že zdaj povzročajo veliko škode.

Opozorila, povezana z naštetimi dogodki, na avstrijsko-slovenski meji trenutno niso usklajena, institucijam, zadolženim za opozarjanje, pa primanjkuje virov za zadovoljivo posodabljanje opozorilnih orodij. Ker se obe državi soočata s podobnimi izzivi, sta se odločili za uskladitev in skupni razvoj napovedi in opozoril za tveganja, povezana z dežjem in snegom.

 Glavni cilji projekta CROSSRISK so:

- boljše skupno delovanje državnih služb, pristojnih za opozarjanje,

- izboljšana komunikacija tveganj ter njihovo upravljanje,

- izboljšano prepoznavanje tveganj in opozarjanje nanje.

Inovativne vidike projekta predstavljajo nova orodja za opozarjanje, novi koncepti posredovanja in razširjanja informacij javnosti ter izobraževanje.

Projekt CROSSRISK se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Avstrija v obdobju 2014 - 2020. V projektu sodeluje šest projektnih partnerjev (3 iz Slovenije in 3 iz Avstrije) ter vodilni partner Zentralanstalt fur Meterologie und Geodynamik (ZAMG) iz Gradca (Avstrija).

Več na spletni strani projekta: https://crossrisk.zrc-sazu.si/

Iskalnik