Skoči do osrednje vsebine

S projektom "Javna opozorila - zmanjšanje tveganj zaradi padavin in snežne odeje" (CROSSRISK) želimo zagotoviti večjo varnost ljudi in izboljšati zaščito infrastrukture pred tveganji, ki jih na območju Slovenije in Avstrije povzročajo padavine in snežna odeja.

Našo regijo ogrožajo naravne nesreče, kot so: drobirski tokovi, zemeljski in snežni plazovi in poplave, ki jih državne meje ne morejo omejiti. Zaradi posledic podnebnih sprememb lahko v prihodnosti pričakujemo še več teh nesreč, ki že zdaj povzročajo veliko škode.

Opozorila, povezana z naštetimi dogodki, na avstrijsko-slovenski meji trenutno niso usklajena, institucijam, zadolženim za opozarjanje, pa primanjkuje virov za zadovoljivo posodabljanje opozorilnih orodij. Ker se obe državi soočata s podobnimi izzivi, sta se odločili za uskladitev in skupni razvoj napovedi in opozoril za tveganja, povezana z dežjem in snegom.

 Glavni cilji projekta CROSSRISK so:

  • boljše skupno delovanje državnih služb, pristojnih za opozarjanje,
  • izboljšana komunikacija tveganj ter njihovo upravljanje,
  • izboljšano prepoznavanje tveganj in opozarjanje nanje.

Inovativne vidike projekta predstavljajo nova orodja za opozarjanje, novi koncepti posredovanja in razširjanja informacij javnosti ter izobraževanje.

Projekt CROSSRISK se izvaja v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija Avstrija v obdobju 2014 - 2020. Vrednost celotnega projekta je 1.572.136 EUR, sofinanciranje pa je zagotovljeno s strani Evropske unije v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj v deležu 85%, 15% pa zagotovijo partnerji sami (v primeru ARSO je to Republika Slovenija).

V projektu sodeluje sedem projektnih partnerjev (trije iz Slovenije: Agencija Republike Slovenije za okolje; Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko; Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti; ter štirje iz Avstrije: FH Joanneum; Amt der Kärntner Landesregierung,Abteilung 8 – Umwelt, Wasser und Naturschutz; Amt der Steiermärkischen Landesregierung, Abteilung 14 – Wasserwirtschaft, Ressourcen und Nachhaltigkeit ter Zentralanstalt fur Meterologie und Geodynamik, ki je vodilni partner).

Več na spletni strani projekta CROSSRISK.