Skoči do osrednje vsebine

Foto: Pixabay

Splošni cilj je financiranje partnerskih projektov, ki bi dopolnjevali jedro projekta FET Flagship iz prvega stebra Obzorja 2020, in sicer projekt Človeški možgani in Grafen.

Tematsko področje

Raziskave in inovacije na področjih človeški možgani in grafen

Vsebina

Evropska komisija se je zavezala financirati dva dolgoročna projekta FET Flagship iz prvega stebra Obzorja, in sicer Human Brain Project (projekt Človeški možgani) in Graphene and related materials (grafen in podobni materiali). Poleg teh dveh vodilnih projektov se je odločila tudi za financiranje raziskovalnih partnerskih projektov, ki bi dopolnjevali vodilna projekta in bi bili financirani iz nacionalne ravni ter prispevkom Evropske komisije.

Slovenija se je odločila za vključitev v ERA-NET Cofund projekt FLAG-ERA II, ki je v delovnem programu FET 2016/2017 za Obzorje 2020 skupaj s še 16 Evropskimi državami.

Razpis obsega dva področja:

- Human Brain project, ki je usmerjen bolj v zdravstvo in je aktualen na področju nevrodegenerativnih motenj;

- Graphene and related materials, ki je usmerjen velika v tehnološka podjetja, ki naj bi na osnovi novih materialov z zelo uporabnimi lastnostmi zagnala nov cikel produktov in inovacij.

 

Cilji in aktivnosti iniciative FLAG-ERA:

  • Vzpostavitev mehanizmov za spodbujanje vključevanja raziskav v vodilne delovne načrte;
  • Mreženje z morebitnimi novimi udeleženci;
  • Vzpostavitev mednarodnih iniciativ, kot so skupni razpisi, ki omogočajo, da se raziskovalci iz različnih držav povežejo skupaj;
  • Delitev informacij dobljenih iz projektov drugim relevantnim deležnikom.