Skoči do osrednje vsebine

Projekt E-ARK4ALL je konzorcij petih ustanov, ki sodelujejo pod okriljem Instrumenta za povezovanje Evrope pri Evropski komisiji »CEF« (Connecting Europe Facility). Kot partner v DLM Forumu v projektu sodeluje tudi Arhiv Republike Slovenije.

V obdobju, ko svet poganjajo podatki in informacije, si želimo, da ti ostajajo dostopni, uporabni in razumljivi. Posodobitve in menjava programske opreme poleg finančnih posledic prinašajo tudi tveganja, kot sta okrnjena celovitost informacij ali celo popolna izguba podatkov. Da bi podatke lahko ohranili dostopne in celovite kljub spremembam v strojni in programski opremi, je Evropska komisija preko Instrumenta za povezovanje Evrope podprla razvoj gradnika eArhiviranje. Gradnik eArhiviranje ponuja rešitve za dolgoročno ohranjanje informacij, in sicer tako, da uporabnikom nudi specifikacije, ustrezno programsko opremo in podporo pri elektronskem arhiviranju. Razvoj rešitev poteka v konzorciju petih ustanov z imenom E-ARK4ALL, v katerem kot partner v DLM forumu sodeluje tudi Arhiv Republike Slovenije. E-ARK4ALL nadaljuje z delom na temeljih, ki so bili postavljeni v leta 2017 zaključenem evropskem projektu E-ARK.

Temelj gradnika eArhiviranje predstavlja nabor specifikacij za informacijske pakete, ki opisujejo format za hrambo podatkov in metapodatkov, ki je neodvisen od programskega okolja in ki zagotavlja, da informacije in podatki dolgoročno ohranijo avtentičnosti in razumljivost. Specifikacije nastajajo v mednarodni skupnosti in so plod znanja in izkušenj strokovnjakov s področja elektronskega arhiviranja. Njihov namen je zagotoviti učinkovito dolgoročno hrambo v situacijah kot so:

  • migracija podatkov pri menjavi programske opreme v poslovnih informacijskih okoljih;
  • prenos podatkov v namenska arhivska elektronska skladišča;
  • dolgoročna hramba podatkov v erepozitorijih;
  • ponovna uporaba in uporaba dolgoročno hranjenih podatkov neodvisno od programskih okolij.

Gradnik eArhiviranje uporabnikom ponuja tudi nabor programskih orodij in procesov, s katerimi lahko organizacije razvijajo lasten sistem hrambe in procese, s katerimi ohranjajo celovitost in dostopnost podatkov. Z upoštevanjem smernic, ki jih razvijamo znotraj gradnika eArhiviranje, lahko posamezne ustanove zagotavljajo dolgoročna in trajna dostop in uporabo informacij in podatkov.

V letu 2019 je mednarodna projektna skupina izvedla izjemno odmevno delavnico o tehničnih specifikacijah gradnika eArhiviranje in mednarodno konferenco o ohranjanju prostorskih podatkov, na kateri so sodelovali predstavniki različnih deležnikov s vsega sveta.