Skoči do osrednje vsebine

Projekti in programi

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • V teku

  Železniško vozlišče Ljubljana: priprava projektne dokumentacije

  V okviru projekta bo pripravljena projektna dokumentacija, ki je pogoj za začetek glavnih del za nadgradnjo ozkega grla na območju železniškega vozlišča Ljubljana in zajema glavno železniško postajo Ljubljana, železniške postaje Šiška, Zalog in Moste ter železniške povezave med njimi.

 • V teku

  Tir Truck Park Sermin – Parkirišče za tovorna vozila Sermin

  V okviru projekta je načrtovana izgradnja 301 parkirnega mesta za tovorna vozila v industrijski coni Sermin v Kopru, v skladu z evropskimi standardi EU-Parking. Parkirišče bo v celoti osvetljeno, ograjeno, varovano z alarmom in pod video nadzorom. Uporabnikom bodo na voljo varna in varna parkirišča, opremljena s stranišči, tuši in Wi-Fi povezavo.

 • V teku

  Večletni finančni okvir 2021-2027

  Večletni finančni okvir je dogovor o financiranju ključnih prioritet Evropske unije v sedemletnem obdobju in s tem okvir za sprejem letnih evropskih proračunov. Finančni okvir mora zagotavljati, da se odhodki unije izvršujejo na urejen način in v mejah njenih lastnih sredstev.

 • V teku

  Infrastruktura kot koda v varnem okolju – PIACERE

  Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju osmih projektnih partnerjev, ki je v Okvirnem programu za raziskave in inovacije Obzorje 2020 uspešno kandidiral s projektom »Programming trustworthy Infrastructure As Code in a sEcuRE framework - PIACERE« (v nadaljevanju: projekt PIACERE).

 • V teku

  Nacionalni kompetenčni centri EuroHPC - EUROCC

  Ministrstvo za javno upravo je partner v slovenskem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz Sloveni-je, ki tvorijo mednarodni konzorcij 36 partnerjev. Konzorcij je v Okvirnem programu za raziskave in ino-vacije Obzorje 2020 uspešno kandidiral s projektom »National Competence Centers in the framework of EuroHPC’ — ‘EUROCC’« (v nadaljevanju: projekt EUROCC).

 • V teku

  WACOM

  Upravljanje voda v izrednih razmerah

 • Zaključen

  POTROG

  Raziskovalni projekti "Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji".

 • V teku

  EALING - Evropski projekt za električno napajanje ladij s kopnega

  Luka Koper d.d. bo v okviru Evropskega projekta za električno napajanje ladij s kopnega (ang. European Flagship Action for cold ironing in ports - EALING) pridobila ustrezno strokovno dokumentacijo za izgradnjo novega sistema za električno napajanje ladij z obale na priveznem mestu za Ro-Ro ladje (ang. roll-on/roll-off, ladje za prevoz tovora na kolesih) v 3. bazenu pristanišča Koper, med drugim tehnične študije za elektrifikacijsko infrastrukture sodelujočih pomorskih pristanišč, načrt zanesljivega in trajnostnega napajanja z električno energijo, analizo stroškov in koristi, finančno shemo za posojilo idr.

 • V teku

  FLAG-ERA II

  FLAG-ERA bo omogočil odkritje novih bolezni, razvoj novih zdravil in novih materialov na področju možganov in grafena.

 • V teku

  Projekt Razvoj slovenščine v digitalnem okolju

  S projektom Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – RSDO želimo prispevati k boljši izrabi raziskovalnega potenciala raziskovalcev na področju jezikovnih virov in tehnologij in spodbuditi sodelovanje raziskovalnih organizacij s podjetji. Rezultat projekta bodo izdelki, ki bodo na uporabniško prijazen način pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi znanja in udeleževanju v družabnih in političnih razpravah ter prispevali k premagovanju jezikovnih meja.

  Višina finančne podpore za operacijo znaša 4.000.000,00 EUR.

 • V teku

  Implementacija naprednih registrov pogodb

  Uprava Republike Slovenije za javna plačila sodeluje kot projektni partner Ministrstva za javno upravo, Uradnega lista Republike Slovenije in podjetja Mojdenar IT d.o.o. pri projektu Implementacija naprednih registrov pogodb (Advanced contract register implementation). Namen projekta je nadgraditi register pogodb, ki se nahaja na portalu javnih naročil, da bo mogoče transparentno dostopati do podatkov o realizaciji pogodb s področja javnega naročanja in podatkov o izvršenih plačilih po posamezni pogodbi.

 • V teku

  Nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča

  Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 24. 3. 2021 odobrila sofinanciranje projekta nadgradnja in posodobitev postaje Pragersko in železniškega vozlišča iz evropskih sredstev. Gre za projekt katerega celotna vrednost znaša dobrih 90 milijonov evrov in bo v višini 40 milijon evrov sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa izvajanja Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

 • V teku

  Poročilo o okolju 2021

  Poročila o okolju so dokumenti, ki celovito prikažejo stanje okolja v Sloveniji, in nastajajo ciklično, praviloma vsake štiri leta.

 • V teku

  Nacionalni dialog o prihodnosti slovenskega prehranskega sistema

  Septembra 2021 bo v New Yorku potekal Vrh Združenih narodov o prehranskih sistemih (UN Food Systems Summit - UN FSS 2021). Združeni narodi, so v želji, da bi spodbudili države k sodelovanju v procesu priprav na vrh in da bi zbrali čim več informacij o njihovih aktivnostih in rešitvah za spremembo prehranskega sistema, vzpostavili sistem nacionalnih dialogov. K temu je z organizacijo lastnega nacionalnega dialoga pristopila tudi Slovenija.