Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za javno upravo je partner v mednarodnem konzorciju desetih projektnih partnerjev iz sedmih držav članic EU, »CARPE DIGEM – Catalysing Regions in Peripheral and Emerging Europe towards Digital Innovation Ecosystems«.

S projektom CARPE DIGEM bodo partnerji pokazali, da je širjenje in medsebojno povezovanje medregionalnih digitalnih ekosistemov možno tudi na kolektivni ravni ter bodo tako okrepili povezovalno vlogo digitalizacije in izobraževalnih skupin.

Cilji projekta

Cilj projekta je posameznikom in podjetjem zagotoviti dostop do tistih vsestranskih in celostnih digitalnih rešitev in ekosistemov, ki jih potrebujejo.

Projekt se bo osredotočal na štiri ključna področja:

  1. Vloga digitalnih posrednikov/strategij digitalnega posredovanja in njihov podporni sistem ter metodologije in orodja za vseživljenjsko učenje.
  2. Delovanje in povezovanje ruralnih/urbanih in medregionalnih digitalnih inovacijskih stičišč v praksi: delovanje kompetenčnih centrov in ekosistemov, ki povečujejo možnosti vseh deležnikov iz evropskega podeželja, da postanejo aktivni člen v nenehnem razvoju digitalnih tehnologij.
  3. Optimizacija prepoznavanja, prilagajanja in razvoj že obstoječih ekonomskih, podpornih in inovacijskih struktur, strokovnjakov in orodij; digitalni ekosistemi v nastajajočih in ruralnih regijah in njihovo postopno vključevanje v širši ekosistem.
  4. Večja povezanost projekta CARPE DIGEM z javnostjo in s tistimi, ki v gospodarstvu sprejemajo pomembne odločitve.

***

Projekt se izvaja v okviru mednarodnega programa Interreg Europe, ki ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj. Vrednost celotnega projekta znaša 1.737.410 evrov.