Skoči do osrednje vsebine

Tehnična pomoč za vzpostavitev ID kod za e-mobilnost (IDACS)

Tehnična pomoč je namenjena zbiranju in deljenju podatkov v zvezi z lokacijami infrastrukture za alternativna goriva in za oblikovanje postopkov za vzpostavitev učinkovitega mehanizma usklajevanja teh podatkov na ravni EU, z dodelitvijo edinstvenih identifikacijskih kod operaterjem polnilnih točk in ponudnikom storitev e-mobilnosti.

Namen projekta je:

  • razviti pristop za vzpostavitvi identifikacijskih oznak e-mobilnosti (v nadaljevanju ID kode) za operaterje polnilnih točk in ponudnike storitev e-mobilnosti ter zbrati ID kode, ki so že v uporabi;
  • razviti pristop in vzpostaviti enotno bazo za izmenjavo informacije o ID kodah za e-mobilnost v in med državami članicami;
  • obvezno zbrati manjkajoče podatke in zagotoviti, da so vsi podatki o polnilni infrastrukturi za električno energijo in vodik je na voljo prek nacionalnih dostopnih točk ter neobvezno za stisnjeni zemeljski plin, utekočinjeni zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin in biogoriva.

Končni cilj projekta je večja ozaveščenost potrošnikov in uporaba alternativnih goriv v prometu z nudenjem boljših informacij o lokaciji in razpoložljivosti infrastrukture za alternativna goriva ter podpora strukturiranemu razvoju trga s pomočjo razvoja celovitega EU pristopa za dodelitev ID kod za trajnostno mobilnost. Tako se pričakuje da bo leta 2021 delovala enotna internetna aplikacija na kateri bo možno videti vse točke po Sloveniji, kjer bo možno uporabiti polnilnice na alternativna goriva.