Skoči do osrednje vsebine

Projekt Čezmejno usklajeno zmanjševanje poplavne ogroženosti 2.3 - Gradbeni ukrepi na porečjih Drave in Kolpe zajema izvedbo štirih gradbenih ukrepov na Dravi in Kolpi.

Projekt Frisco 2.3 je bil odobren 12. 12. 2018 na 7. zasedanju Odbora za spremljanje v Brežicah. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 15. 02. 2019 z vodilnim partnerjem strateškega projekta Frisco 2.3, Hrvatskimi vodami, podpisala pogodbo o sofinanciranju projekta iz čezmejnega programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško 2014–2020.

Vlada Republike Slovenije je s sklepom številka 004-14/2018/79 z dne 24. 7. 2019 v veljavni Načrt razvojnih programov 2019-2022 uvrstila projekt 2555-19-0004 »Frisco 2.3 – Gradbeni ukrepi na Dravi in Kolpi«.

Projekt Frisco 2.3. zajema izvedbo štirih gradbenih ukrepov na Dravi in Kolpi. Na Dravi bosta izvedena dva ukrepa in sicer izvedba rokava Drave na desnem bregu pri Mali vasi na območju Republike Slovenije ter izvedba nasipa za obrambo pred visokimi vodami Otok Virje-Brezje na območju Republike Hrvaške. Na Kolpi pa bosta izvedena dva ukrepa in sicer izvedba zaščitnega zidu na levi brežini Kolpe v vasi Kuželj na območju Republike Slovenije in izvedba zaščitnega zidu na desni brežini Kolpe na območju naselja Hrvatsko v Republiki Hrvaški.

Osebna izkaznica projekta