Skoči do osrednje vsebine

JPCOFUND 2 ERA-NET Cofund bo omogočil usklajevanje nacionalnih in regionalnih programov za raziskave na področju raziskav nevrodegenerativnih bolezni.

Tematsko področje

Raziskave in inovacije na področju nevrodegenerativnih bolezni.

Vsebina

JPCOFUND2 je ERA-NET na področju raziskav nevrodegenerativnih bolezni, ki spada pod okrilje pobude JPI JPND in predstavlja eno izmed glavnih orodij za implementacijo njenih ciljev. Ministrstva in agencije, ki financirajo raziskovalno in inovativno dejavnost v Evropi, združene v transnacionalni konzorcij, so se zavezale k izvajanju skupnih transnacionalnih razpisov in dodatnih aktivnosti projekta.

Konzorcij združuje 29 partnerjev iz 23 držav.

JPCOFUND2 stremi h koordinaciji nacionalnih in regionalnih raziskovalnih programov na področju raziskav nevrodegenerativnih bolezni na treh nivojih: 

  • Na nivoju ERA – European Research Area (preko izvedbe javnih transnacionalnih razpisov z EU-Cofund mehanizmom);
  • Na nivoju JPI - JPND (preko izvedbe letnih transnacionalnih razpisov v skladu z obnovljeno Raziskovalno in inovacijsko strategijo JPND);
  • Na nivoju držav članic (preko implementacije in povezovanja nacionalnih načrtov in strategij).

Razpis

Prvi skupni transnacionalni razpis »A CALL FOR MULTINATIONAL RESEARCH PROJECTS ON PERSONALISED MEDICINE FOR NEURODEGENERATIVE DISEASES« je bil odprt  med 7. januarjem in 26. junijem 2019. Rezultati razpisa bodo predvidoma znani oktobra 2019.

Rezultati javnega transnacionalnega razpisa JPcofuND2