Skoči do osrednje vsebine

Konferenca o prihodnosti Evrope - kakšno je vaše mnenje

Dialog z državljani je neprestan proces, zato vabljeni, da se aktivno vključite in delite vaše mnenje o pomembnih vprašanjih skupne evropske prihodnosti.

Evropska unija je pozitivno vplivala na razvoj Slovenije. Notranji trg nudi številne prednosti tako državljanom kot podjetnikom. Študentske izmenjave so mladim omogočile spoznavanje drugih evropskih držav in lažje vključevanje na trg dela. Ne pozabimo tudi na mirno in čisto okolje, v katerem živimo.

Kljub prednostim in dosežkom EU so se v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske odločili za izstop. Brexit in gospodarska kriza sta okrepila razpravo in razmišljanja o prihodnosti EU. Enotno mnenje je, da se EU mora spremeniti in razvijati. Ampak kako?

9. maja 2021, na dan Evrope so se pričela posvetovanja o prihodnosti Evrope, ki potekajo v okviru t. i. Konference o prihodnosti Evrope. 

Aktivno državljanstvo ni samo deklarirani cilj demokratične države in Unije, temveč z vidika demokratične legitimnosti pravica in dolžnost vsakogar, ki želi tvorno vplivati na skupnost, v kateri živimo. Vabljeni k sodelovanju!