Skoči do osrednje vsebine

Konferenca o prihodnosti Evrope - kakšno je vaše mnenje

Dialog z državljani je neprestan proces, zato so bili državljanke in državljani EU v okviru Konference o prihodnosti Evrope vabljeni, da se aktivno vključijo in povedo svoje mnenje o pomembnih vprašanjih skupne evropske prihodnosti. S Pogodbo o Evropski uniji je določeno, da ima vsak državljan pravico sodelovati v demokratičnem življenju Unije in da se odločitve sprejemajo kar najbolj odprto in v kar najtesnejši povezavi z državljani.

Evropska unija je pozitivno vplivala na razvoj Slovenije. Notranji trg nudi številne prednosti tako državljanom kot podjetnikom. Študentske izmenjave mladim omogočajo spoznavanje drugih evropskih držav in lažje vključevanje na trg dela. Ne pozabimo tudi na mirno in čisto okolje, v katerem živimo.

Kljub prednostim in dosežkom EU so se v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske odločili za izstop. Brexit in gospodarska kriza sta okrepila razpravo in razmišljanja o prihodnosti EU. Na dan Evrope, 9. maja 2021, so se zato pričela posvetovanja o prihodnosti Evrope, ki so potekala v okviru Konference o prihodnosti Evrope.

Pobudo za konferenco je že ob začetku svojega mandata jeseni 2019 dala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Posvetovanja, ki so se glede na prvotne načrte zaradi pandemije covida-19 začela z zamikom, so se zaključila spomladi 2022. Pomemben del konference je tako potekal v času slovenskega predsedovanja Svetu EU, kar je pomenilo za Slovenijo posebno čast in izziv.

Vsebina posvetovanj

Razprave z državljani so potekale v okviru devetih tematskih sklopov:

 • podnebne spremembe in okolje,
 • zdravje,
 • močnejše gospodarstvo, socialna pravičnost in delovna mesta,
 • digitalni prehod,
 • vrednote in pravice, vladavina prava, varnost,
 • migracije,
 • izobraževanje, kultura, mladina in šport,
 • položaj EU v svetu,
 • evropska demokracija.

Organiziranost

Na čelu konference je bilo skupno predsedstvo. Sestavljali so ga predsednik Evropskega parlamenta, predsednica Evropske komisije in predsednik vlade predsedujoče države Svetu EU.

Plenarna zasedanja konference, na katerih so sodelovali predstavniki institucij EU, nacionalnih parlamentov, državljanov in drugih, so bila organizirana vsake pol leta.

V državah članicah pa so potekale tudi različne okrogle mize in posvetovanja z državljani.

Stičišče razprav na različnih ravneh je bila digitalna platforma Evropske komisije, ki je z delovanjem pričela 19. aprila 2021. Spletišče je ponujalo možnost, da ste

 • se udeležili dogodka, ki vas je zanimal,
 • delili svoje mnenje o področju, ki vas še posebej zadeva, ali
 • organizirali dogodek v svoji skupnosti na eno od prednostnih tem.

Rezultati sodelovanja

Konferenca se je končala 9. maja 2022 s predstavitvijo končnega poročila predsednikom Evropskega parlamenta, Sveta in Evropske komisije. Institucije EU morajo zdaj ukrepati na podlagi 49 predlogov, ki vsebujejo 325 konkretnih ukrepov, ki so jih oblikovali državljani.

Predlagali so rešitve na številnih področjih, da bi oblikovali Evropo, kakršno si želijo: od podnebnih sprememb in okolja do digitalizacije in demokracije, zdravja, socialne pravičnosti in enakosti, gospodarstva in varnosti, vrednot in kulture – in še veliko več. Na izid konference so neizogibno vplivali tudi učinki pandemije covida-19 na naše zdravje in družbo ter obsežne posledice neizzvane in neupravičene ruske agresije na Ukrajino, ki je poudarila tudi potrebo po močnejši Evropi v svetu.

Institucije EU so že pričele z ukrepanjem na podlagi predlaganega – to želijo storiti popolnoma pregledno, vsaka v okviru svojih pristojnosti in v skladu s Pogodbama EU.