Skoči do osrednje vsebine

Energetska sanacija objektov Splošne bolnišnice Jesenice

Cilj sanacije je odpraviti tehnične pomanjkljivosti obstoječega stanja ovoja in instalacijskih sistemov stavb: stavba specialnih ambulant; glavna bolnišnična stavba (stavba A); stavba za dializo in rentgen (stavba B).

Cilji investicije

  • z energetskega vidika posodobiti stavbni plašč in instalacijske sisteme obravnavanih stavb; 
  • zmanjšati specifično porabo primarne energije v obravnavanih stavbah; 
  • zmanjšati specifične stroške za nakup energentov za potrebe obravnavanih stavb; 
  • poenostaviti obratovanje in vzdrževanje ter zmanjšati specifične obratovalne in vzdrževalne stroške za obravnavane stavbe; 
  • prispevati k zmanjšanju obremenjevanja okolja s toplogrednimi plini

Predvidena dinamika črpanja po letih

leto 2018: 87.247,99 eur
leto 2019: 3.315.304,85 eur (od tega kohezijskih sredstev 951.173,43 eur)
leto 2020: 3.434.116,76 eur (od tega kohezijskih sredstev 1.022.570,81 eur)