GOV.SI

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalni skupnosti - investicijski del

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Namen projekta je pridobitev ustreznih kapacitet za izvajanje preventivne dejavnosti v primarnem zdravstvu. Prostori bodo namenjeni dejavnostim na področju odvisnosti, telesne dejavnosti in mentalnega zdravja. Prostori bi potrebovali tudi garderobe in sanitarni blok, ločeno za ženske in moške. Potrebno bi bilo tudi nabaviti ustrezno opremo za te prostore.