GOV.SI

GovDER - GOVernment Deep Energy Renovation

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Za pripravo ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja, je Ministrstvo za infrastrukturo pri Evropski investicijski banki (EIB) pridobilo nepovratna EU sredstva iz sklada ELENA za izvajanje projekta GOVernment Deep Energy Renovation (kratica: GovDER) in sicer za tehnično pomoč ELENA (TP ELENA)