Skoči do osrednje vsebine

GovDER - GOVernment Deep Energy Renovation

Za pripravo ekonomske in tehnične dokumentacije projektov celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja, je Ministrstvo za infrastrukturo pri Evropski investicijski banki (EIB) pridobilo nepovratna EU sredstva iz sklada ELENA za izvajanje projekta GOVernment Deep Energy Renovation (kratica: GovDER) in sicer za tehnično pomoč ELENA (TP ELENA).

Predmet sofinanciranja so storitve za pripravo ekonomske in tehnične dokumentacije v povezavi s celovito energetsko prenovo javnih stavb (CEPS), in sicer:

  • izdelava razširjenega energetskega pregleda,
  • izdelava investicijske dokumentacije,
  • izdelava projektne dokumentacije,
  • druge svetovalne storitve, ki so v povezavi s CEPS.

Neposredni koristniki nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA so osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država.