Skoči do osrednje vsebine

Poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA (TP ELENA 2020)

Ministrstvo za infrastrukturo (ELENA upravičenec) poziva potencialne koristnike k posredovanju predlogov operacij celovitih energetskih prenov javnih stavb (v nadaljevanju: CEPS) z namenom pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova tehnične pomoči ELENA (v nadaljevanju: TP ELENA).

Prijavitelji in upravičenci

Neposredni koristniki nepovratnih sredstev iz naslova TP ELENA so osebe ožjega javnega sektorja in osebe širšega javnega sektorja, katerih ustanovitelj je država. Med ELENA upravičencem in koristnikom ELENA sredstev se bo sklenil sporazum, ki bo natančneje opredeljeval način izvajanja nalog in koriščenja sredstev iz naslova TP ELENA.

Roki za prijavo

Prvi rok za oddajo prijave je 28. 2. 2020, drugi rok 27. 3. 2020, tretji rok 24. 4. 2020, četrti rok 29. 5. 2020 in skrajni rok 26. 6. 2020.

Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev TP ELENA.

Kontakt

MZI - Skupina ELENA
mzi.tp-elena@gov.si

Iskalnik