Skoči do osrednje vsebine

Informacijska točka EFSA je center za partnersko sodelovanje in učinkovito komunikacijo med EFSA in nacionalnimi deležniki, ki delujejo na področju ocene tveganja za varnost hrane in krme. Informacijska točka zagotavlja podporo pri razširjanju vsebin EFSA, izmenjavi podatkov med Slovenijo in EFSA na področju znanstveno-raziskovalnih dejavnosti ter krepitvi prepoznavnosti EFSA v Sloveniji.

Vloga in naloge informacijske točke EFSA

Za učinkovito obvladovanje obsežnega področja varnosti živil in krme je bistveno dobro sodelovanje, zato je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) sprejela strategijo sodelovanja med državami članicami in agencijo, ki zahteva, da vsaka država članica določi informacijsko točko, ki bo odgovorna za organizacijo in koordinacijo dela na področju ocene tveganja na nacionalni ravni ter vključena v pripravo in implementacijo delovnega programa EFSA.

Naloge EFSA informacijske točke so:

 • izmenjava znanstvenih informacij, povezanih z oceno tveganja in varnostjo hrane;
 • povezovanje organizacij, imenovanih skladno s 36. členom Uredbe 178/2002, ki delujejo na področjih poslanstva agencije, v omrežje na evropski ravni, kar omogoča lažje znanstveno sodelovanje z usklajevanjem dejavnosti, izmenjavo informacij, razvojem in izvedbo skupnih projektov, izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj;
 • koordinacija znanstvenih mrež na nacionalni ravni za učinkovit pretok informacij med člani EFSA svetovalnega foruma in nacionalnimi predstavniki EFSA znanstvenih mrež;
 • razširjanje informacij in pomoč pri izobraževanjih na področju ocene tveganja z namenom harmonizacije;
 • pomoč pri organizaciji in usklajevanju znanstvenih dejavnosti na nacionalni ravni;
 • posredovanje informacij o mednarodnem znanstvenem sodelovanju na področju ocene tveganja;
 • razširjanje vsebin EFSA in krepitev prepoznavnosti EFSA na nacionalni ravni.

Starejša obvestila Evropske agencije za varnost hrane lahko preberete na arhivski spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Znanstveno sodelovanje z EFSA

Sodelovanje na področju varnosti živil je bistveno za delovanje EFSA. Na EU ravni sodeluje z državami članicami, institucijami in agencijami, znanstvenimi organizacijami ter interesnimi skupinami civilne družbe. Ker varnost živil ne pozna meja, so v znanstveno sodelovanje vključene tudi mednarodne organizacije in tretje države.

EFSA sodeluje z državami članicami na različne načine:

Na spletni strani EFSA so objavljena posvetovanja ter pozivi za pridobitev podatkov s področja varnosti živil in krme.

Povezovanje organizacij, ki delujejo na področjih poslanstva EFSA

Ena od prednostnih nalog EFSA je krepitev povezovanja organizacij, ki delujejo na področjih njenega poslanstva, v mrežo na evropski ravni.

Skladno s 36. členom Uredbe št. 178/2002 Evropskega parlamenta in sveta  z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane, države članice predlagajo pristojne organizacije, ki lahko pomagajo agenciji pri izpolnjevanju njenega poslanstva.

 

Pristojne organizacije, ki jih imenujejo države članice, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • izvrševati naloge na področjih dela agencije;
 • so pravni subjekti in morajo slediti ciljem splošnega interesa;
 • imeti morajo visoko raven strokovnega znanstvenega in tehničnega znanja ter
 • sposobnosti za delo v mreži na področju znanstvene dejavnosti.

Zahteve, ki jih mora izpolnjevati organizacija, imenovana po 36. členu uredbe 178/2002, so določene v Uredbi Komisije št. 2230/2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 v zvezi z mrežo organizacij, ki delujejo na področjih dela Evropske agencije za varnost hrane.

 

V Sloveniji so imenovane naslednje organizacije:

Agencija imenovanim pristojnim organizacijam zaupa naloge znanstvene in tehnične podpore kot je zbiranje in analiziranje podatkov, ki so povezani z ugotavljanjem tveganja, z izpostavljenostjo tveganjem, z oceno tveganja, z oceno varnosti živil ali krme, z znanstvenimi in tehničnimi raziskavami ali znanstveno ali tehnično pomočjo pri obvladovanju tveganja.

 

Raziskovalna platforma

Raziskovalna platforma je namenjena širši raziskovalni skupnosti na področju varnosti hrane. Cilji so podpora raziskovalnim projektom, spodbuda ustanavljanju konzorcijev in iskanje priložnosti za javno financiranje raziskav na področju varnosti hrane.

Raziskovalna platforma je bila ustvarjena kot odziv na prvo EFSA skupščino na temo raziskav ocene tveganj za varnost hrane (RARA - Risk Assessment Research Assembly) z namenom spodbujanje novih partnerstev pri raziskavah ocen tveganj za varnost hrane.

Platforma ponuja dostop do naslednjih orodij:

Knowledge Junction je odprta platforma za področje ocene tveganja - za preglednost, ponovljivost in ponovno uporabo!

Je stičišče znanja, ki omogoča sodelovanje med državami članicami in organizacijami ter prikaz aktivnosti na področju ocene tveganja na nacionalni ravni in s tem preprečuje podvajanje aktivnosti.

EFSA je platformo za izmenjavo informacij nadomestila z odprtim dostopom do znanstvenih publikacij, modelov in orodij na platformi Zenodo, imenovano Knowledge Junction.

Knowledge Junction ima odprt dostop do podatkov ter računalniških orodij in modelov s področja ocene tveganja. Države članice lahko tu objavijo znanstvena mnenja, poročila, laboratorijske izvide, letne načrte dela, diplome, video/audio predstavitve  …

Skrbnik dokumentov je EFSA:

 • vsi objavljeni dokumenti pridobijo identifikacijsko številko (DOI);
 • že objavljeni dokumenti z DOI številko niso primerni za objavo na Knowledge Junction, izjema so že objavljeni dokumenti brez omejitve glede avtorskih pravic (»copyright restriction«), ki se lahko objavijo z obstoječo DOI;
 • vsi drugi dokumenti, pomembni za varnost živil in krme, bodo objavljeni, če so izpolnjeni metapodatki skladno z navodili.

Za klasificiranje dokumentov se uporablja Global Agricultural Concept Scheme.

Pregled objav na Knowledge Junction je mogoč brez prijave na povezavi.

Za objavo na Knowledge Junction platformi je potrebna predhodna registracija na Zenodo, lahko pa za objavo poskrbimo tudi preko EFSA informacijske točke.

-        Webinar: Kako objaviti dokument na Knowledge Junction

 

Znanstveni dokumenti in publikacije

EFSA je neodvisen znanstveni vir svetovanja in obvestil o tveganjih, povezanih z živilsko verigo. EFSA pripravlja znanstvena mnenja in nasvete, ki temeljijo na najsodobnejših znanstvenih informacijah in pomagajo državam članicam pri sprejemanju učinkovitih in pravočasnih odločitev v zvezi z obvladovanjem tveganj.

Raziskave javnega mnenja o tveganjih, povezanih s hrano, in prepoznavnosti Evropske agencije za varnost hrane:

2017:  Javnomnenjska raziskava o tveganjih, povezanih s hrano, in prepoznavnosti Evropske agencije za varnost hrane v Sloveniji

2015: Javnomnenjska raziskava o varnosti hrane in prepoznavnosti EFSA v Sloveniji;

2013: Raziskava javnega mnenja o varnosti hrane in prepoznavnosti Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) v Sloveniji

2011: Raziskava javnega mnenja o tveganjih, povezanih z nanotehnologijo, o varnosti hrane in prepoznavnosti Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) v Sloveniji.

 

Prijavite se na EFSA novice!

Dogodki

 • 2. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane "Varnost hrane, naša skupna odgovornost"

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Delavnica »Predstavitev aktivnosti Evropske agencije za varnost hrane in sodelovanje s Slovenijo«

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje »Možnosti znanstvenega sodelovanja in raziskav ter izzivi revidiranega splošnega zakona o hrani na področjih delovanja Evropske agencije za varnost hrane«

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Izzivi znanstvenega sodelovanja z Evropsko agencijo za varnost hrane - včeraj, danes, jutri"

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Izzivi komuniciranja o varnosti hrane"

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Kako sodelovati z Evropsko agencijo za varnost hrane?" - 7. november 2014, Ljubljana

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Spoznajmo alergene v hrani"

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Od zbiranja podatkov do skodelice kave"

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Izzivi nanotehnologije na področju živil"

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje s predstavniki organizacij, ki delujejo na področjih EFSA«

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Konferenca ''Vloga EFSA pri oceni tveganja od vil do vilic''

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje ''Krepitev sodelovanja na področju varne hrane''

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje s pristojnimi na področju analize tveganja v Sloveniji

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Gornja Radgona, Kmetijsko živilski sejem: konferenca ''Varna hrana, zdravje živali in zaščita potrošnikov''

  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Iskalnik