Skoči do osrednje vsebine

Obsevanje živil z ionizirajočim sevanjem je nova tehnologija za zagotavljanje mikrobiološke varnosti živil, ki uniči zdravju škodljive mikroorganizme v živilih.

Obsevanje živil

Obsevanje živil uniči bakterije in parazite, ki bi sicer lahko povzročili okužbe in zastrupitve z živili. Po uničenju mikroorganizmov z obsevanjem se živilo z nepravilnimi postopki transporta, skladiščenja, priprave in shranjevanja živila do zaužitja, lahko naknadno onesnaži z zdravju škodljivimi mikroorganizmi.

Živila se smejo obsevati z ionizirajočim sevanjem samo, če obstaja upravičena tehnološka potreba po obsevanju in ne predstavlja nobene nevarnosti za zdravje, če se izvaja po predpisanih pogojih ter v kolikor predstavlja korist potrošniku in se ne uporablja kot morebitni nadomestek za dobro higiensko, proizvodno ali dobro kmetijsko prakso.

Živila se obsevajo za naslednje namene:

  • za zmanjšanje razširjanja bolezni, povzročenih z živili ali hrano, z uničenjem organizmov, ki povzročajo bolezni,
  • za zmanjšanje pokvarljivosti živil z zaustavljanjem ali preprečevanjem procesov gnitja ali razpadanja in uničenjem organizmov, ki so vzrok za pokvarljivost živil,
  • za zmanjšanje izgube živil zaradi prezgodnjega zorenja, klitja ali brstenja in
  • za uničenja organizmov v živilih, ki so škodljivi rastlinam ali rastlinskim proizvodom.

Obsevanje živil je v Evropski skupnosti dovoljeno le za posušena aromatična zelišča, začimbe in vrtna zelišča. V Evropski uniji (EU) se obsevajo živila le v s strani Evropske skupnosti odobrenih objektih za obsevanje v državah članicah, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje te dejavnosti določene v priporočenem mednarodnem kodeksu ravnanja za obratovanje objektov za obsevanje živil (v Sloveniji takega objekta nimamo).

Živila, ki so obsevana z ionizirajočim sevanjem ni dovoljeno uvažati iz tretjih držav, razen v primeru, če je bilo obsevano v objektu za obsevanje, ki ga je odobrila Evropska skupnost. Do sedaj je Evropska skupnost odobrila uvoz obsevanih živil šestim državam izven Evropske skupnosti: Švici, Južno Afriški Republiki, Turčiji, Tajski, Indiji in Združenem kraljestvu.

Na spletni strani Evropske komisije je objavljen seznam objektov z naslovi in navedenimi tehnologijami obsevanja v posamezni državi članici, kot tudi v tretjih državah, ki jih je odobrila Evropska skupnost (vsebina v angleškem jeziku).

Za uvrstitev vsakega živila na seznam odobrenih živili za obsevanje je potrebna predhodna pozitivna ocena oziroma mnenje Evropske agencija za varnost hrane (angleško European Food Safety Authority - EFSA), ki je v okviru Evropske skupnosti pristojen organ za pripravo znanstvenih mnenj na področju varnosti hrane.

Vsako obsevano živilo z ionizirajočim sevanjem mora imeti oznako »obsevano« ali »obdelano z ionizirajočim sevanjem« .