Skoči do osrednje vsebine

Obsevanje živil z ionizirajočim sevanjem je nova tehnologija za zagotavljanje mikrobiološke varnosti živil, ki uniči zdravju škodljive mikroorganizme v živilih.

Obsevanje živil

Obsevanje živil uniči bakterije in parazite, ki bi sicer lahko povzročili okužbe in zastrupitve z živili. Po uničenju mikroorganizmov z obsevanjem se živilo z nepravilnimi postopki transporta, skladiščenja, priprave in shranjevanja živila do zaužitja, lahko naknadno onesnaži z zdravju škodljivimi mikroorganizmi.

Živila se smejo obsevati z ionizirajočim sevanjem samo, če obstaja upravičena tehnološka potreba po obsevanju in ne predstavlja nobene nevarnosti za zdravje, če se izvaja po predpisanih pogojih ter v kolikor predstavlja korist potrošniku in se ne uporablja kot morebitni nadomestek za dobro higiensko, proizvodno ali dobro kmetijsko prakso.

Živila se obsevajo v naslednje namene: za zmanjšanje razširjanja bolezni, povzročenih z živili ali hrano, z uničenjem organizmov, ki povzročajo bolezni, za namene zmanjšanje pokvarljivosti živil z zaustavljanjem ali preprečevanjem procesov gnitja ali razpadanja in uničenjem organizmov, ki so vzrok za pokvarljivost živil, za namen zmanjšanje izgube živil zaradi prezgodnjega zorenja, klitja ali brstenja in za namen uničenja organizmov v živilih, ki so škodljivi rastlinam ali rastlinskim proizvodom.

Obsevanje živil je v Evropski skupnosti dovoljeno le za posušena aromatična zelišča, začimbe in vrtna zelišča. V EU se obsevajo živila le v s strani Evropske skupnosti odobrenih objektih za obsevanje v državah članicah, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje te dejavnosti določene v Priporočenem mednarodnem kodeksu ravnanja za obratovanje objektov za obsevanje živil (v Sloveniji takega objekta nimamo).

Živila, ki so obsevana z ionizirajočim sevanjem ni dovoljeno uvažati iz tretjih držav, razen v primeru, če je bilo obsevano v objektu za obsevanje, ki ga je odobrila Skupnost. Za sedaj je Evropska skupnost odobrila uvoz obsevanih živil petim državam izven Skupnosti: Švici, Južno Afriški Republiki, Turčiji, Tajski in Indiji.

Seznam držav z naslovi in navedenimi tehnologijami obsevanja objektov v posamezni državi članici, kot tudi v tretjih državah, ki jih je odobrila Evropska skupnost, je objavljen na spletni strani Evropske komisije.

Za uvrstitev vsakega živila na seznam odobrenih živili za obsevanje je potrebna predhodna pozitivna ocena oziroma mnenje Evropske agencija za varnost hrane (EFSA), ki je v okviru Evropske skupnosti pristojen organ za pripravo znanstvenih mnenj na področju varnosti hrane.

Vsako obsevano živilo z ionizirajočim sevanjem mora imeti oznako »obsevano« ali »obdelano z ionizirajočim sevanjem« .