Skoči do osrednje vsebine

Nova živila so živila in živilske sestavine, ki se pred 15. majem 1997 v prehrani ljudi na območju Evropske unije (EU) niso uporabljala v večjem obsegu. V EU so urejena s skupno zakonodajo, ki ureja postopke za pridobitev odobritev in predpisuje pravila za dajanje na trg.

Odobritev novih živil

Nova živila morajo biti pred dajanjem na trg odobrena po evropskem postopku odobritve. Če se živila oziroma živilske sestavine uporabljajo izključno v prehranskih dopolnilih, je kljub temu za nove načine uporabe v drugih živilih potrebna odobritev.

Odobritev novih živil in živilskih sestavin ter njihovo dajanje na trg je urejeno od leta 1997. Decembra 2015 je bila v Uradnem listu EU objavljena Uredba (ES) 2015/2283 o novih živilih in novih živilskih sestavinah (Uredba o novih živilih).

V Uredbi o novih živilih so opredeljene kategorije živil, ki prej niso bile definirane kot nova živila oziroma nove živilske sestavine, in so sestavljene, pridobljene ali proizvedene iz:

  • snovi mineralnega izvora,
  • živali ali njihovih delov (tudi insekti),
  • celičnih ali tkivnih kultur iz živali, rastlin, mikroorganizmov, gliv ali alg,
  • namensko proizvedenega nanomateriala,
  • vitaminov, mineralov in drugih snovi, ki so bili proizvedeni s postopki proizvodnje, ki se v EU pred 15. majem 1997 niso uporabljali za proizvodnjo živil.

 Zakonodaja o novih živilih se ne uporablja za:

Odobrena nova živila

Odobrena nova živila so navedena v prilogi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 o oblikovanju Seznama Unije novih živil v skladu z Uredbo o novih živilih.

Katalog novih živil

Spletni katalog novih živil (v angleškem jeziku) Evropske komisije je namenjen nosilcem živilske dejavnosti in potrošnikom kot vir informacij glede lastnosti in trenutnega statusa posameznih živil oziroma živilskih sestavin. Vsebuje tudi informacije o rastlinah in drugih snoveh, ki so se uporabljale na območju EU pred letom 1997 izključno kot prehranska dopolnila ali kot sestavine v prehranskih dopolnilih. Vsebina se posodablja glede na nove informacije.

Postopek posvetovanja za določitev statusa novega živila

Uredba o novih živilih zahteva, da nosilci živilske dejavnosti preverijo, ali živilo, ki ga nameravajo dati na evropski trg, spada na področje uporabe te uredbe. Kadar nosilci živilske dejavnosti niso prepričani, ali živilo, ki ga nameravajo dati na trg v EU, spada na področje uporabe te uredbe, se posvetujejo s pristojnim organom za vlaganje zahtev v tisti državi članici, kjer želijo novo živilo prvič dati na trg. Posamezne stopnje postopka posvetovanja za določitev statusa novega živila, v skladu z Uredbo o novih živilih, so predpisane v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2018/456. Ko država prejemnica zahteve odloči o statusu živila je odločitev objavljena na spletni strani Evropske komisije (vsebina v angleškem jeziku).

Postopek odobritve

Uredba o novih živilih določa postopek odobritve novega živila. Nosilec živilske dejavnosti vlogo za odobritev novega živila posreduje neposredno na Evropsko komisijo. Uredba predpisuje tudi postopek za priglasitev tradicionalnih živil v EU, ki imajo dolgo tradicijo varne uporabe v državah, ki niso članice EU.

Vlogo za odobritev novega živila vložite pri Evropski komisiji. Na spletni strani Evropske komisije (vsebina v angleškem jeziku) se registrirate in izpolnite elektronsko vlogo, ki zajema ime in naslov, ime in opis živila, podroben opis sestave živila, državo ali države porekla, dokumentacijo, ki izkazuje varnost živila in predlog pogojev predvidene uporabe in posebnih zahtev za označevanje, ki ne zavajajo potrošnika, ali preverljivo utemeljitev, zakaj ti elementi niso potrebni. Podrobnosti o zahtevah za vlogo so v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/2469 o določitvi upravnih in znanstvenih zahtev za vloge in v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) 2017/2468 o določitvi upravnih in znanstvenih zahtev za tradicionalna živila iz tretjih držav. V pomoč pri pripravi vlog so tudi smernice Evropske agencije za varnost hrane (vsebina v angleškem jeziku).