Skoči do osrednje vsebine

Zoonoze so bolezni oziroma okužbe, ki se naravno neposredno ali posredno prenašajo med živalmi in ljudmi in lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi. Ker je področje spremljanja zoonoz interdisciplinarno, v Sloveniji vsako leto pripravimo Program monitoringa zoonoz in njihovih povzročiteljev z namenom sistematičnega spremljanja stanja o pojavu zoonoz in njihovih povzročiteljev pri ljudeh, živalih, v živilih in krmi ter s tem povezane odpornosti proti protimikrobnim zdravilom.

Spremljanje zoonoz in njihovih povzročiteljev

Program monitoringa zoonoz in njihovih povzročiteljev vsako leto pripravijo Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije in Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Pri pripravi sodelujeta tudi Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete v Ljubljani in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Povzročitelji zoonoz se lahko na človeka prenesejo z neposrednim stikom z okuženo živaljo, z zaužitjem kontaminirane hrane ali pa s posrednim kontaktom iz kontaminiranega okolja. Zato program monitoringa vključuje spremljanje zoonoz pri ljudeh, pri živalih, v živilih in krmi. Poleg tega zajema tudi spremljanje odpornosti proti protimikrobnim zdravilom za določene povzročitelje zoonoz, in tudi za druge bakterije, ki ne sodijo med povzročitelje zoonoz, vendar lahko predstavljajo vir genov za odpornost.

Spremljanje zoonoz pri živalih, v živilih in v krmi izvajamo v tisti fazi ali fazah živilske verige (»od vil do vilic«), ki je najbolj primerna za posameznega povzročitelja zoonoze, vključno s primarno proizvodnjo.

Program monitoringa vsako leto vključuje spremljanje osmih zoonoz in njihovih povzročiteljev, ki so določeni z zakonodajo. Na podlagi ocene epidemiološkega stanja pri ljudeh, živalih, živilih oziroma krmi pa so v program monitoringa lahko vključene tudi ostale zoonoze.

UVHVVR, Zdravstveni inšpektorat in NIJZ skupaj pripravimo letno poročilo o zoonozah in povzročiteljih zoonoz v Sloveniji. Zbrane podatke o stanju zoonoz pri živalih, v živilih in krmi vsako leto posredujemo tudi Evropski agenciji za varnost hrane (angleško European Food Safety Authority - EFSA), ki pripravi letna poročila Evropske unije o trendih in virih zoonoz, povzročiteljev zoonoz in izbruhih, ki se prenašajo s hrano.

EFSA/ECDC poročila o trendih in virih zoonoz ter njihovih povzročiteljev

Poročila EFSE in Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (angleško European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC) povzemajo rezultate izvedenih dejavnosti spremljanja in nadzora zoonoz ter njihovih povzročiteljev.