Skoči do osrednje vsebine

Gensko spremenjeni organizmi so organizmi, z izjemo človeka, ali mikroorganizmi (bakterije, glive, virusi), katerih genski material je spremenjen s postopki, ki spreminjajo genski material drugače kot to poteka v naravnih razmerah s križanjem ali naravno rekombinacijo. V Evropski uniji (EU) so urejeni s skupno zakonodajo, ki ureja postopke za pridobitev odobritev in predpisuje pravila za dajanje na trg.

Kaj so gensko spremenjena živila in krma?

Gensko spremenjeno (GS) živilo pomeni živilo oziroma krmo, ki vsebuje gensko spremenjeni organizem (GSO) ali je iz njega sestavljeno ali proizvedeno. S splošnim nazivom GS živilo ali GS krma bomo poimenovali živilo v naslednjih primerih:

  • Živilo oziroma krma, ki je GSO (na primer koruzno zrnje), je delno ali v celoti sestavljeno iz GSO, zmes različnih vrst organizmov namenjenih za živila oziroma krmo, od katerih je vsaj eden GSO (na primer mešanica različnih žit).
  • Živilo oziroma krma, ki je deloma ali v celoti proizvedeno iz GSO in je v njej še vedno prisotna DNK oziroma beljakovina, ki omogoča laboratorijsko določitev vrste GSO iz katerega je bilo živilo oziroma krma proizvedeno (na primer sojine kocke, koruzni kosmiči, koruzna moka).
  • Živilo oziroma krma, ki je deloma ali v celoti proizvedeno iz GSO, v njem pa ni več prisotna DNK oziroma beljakovina, ki omogoča laboratorijsko določitev vrste GSO iz katerega je bilo živilo oziroma krma proizvedeno (na primer sojino olje).

Postopek odobritve novih GSO

Postopek odobritve novih GSO poteka v skladu z Uredbo 1829/2003/ES in Direktivo 2001/18/ES. V prometu so lahko samo GSO, ki so odobreni na nivoju EU. Postopek se začne z vlogo vlagatelja za odobritev posameznega GSO, nadaljuje se na Evropski agenciji za varnost hrane (angleško European Food Safety Authority - EFSA). Ko EFSA izda pozitivno mnenje o oceni tveganja se postopek odobritve posameznih GSO nadaljuje v okviru Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali - Sekcija za gensko spremenjeno hrano in krmo ter tveganje za okolje (vsebina v angleškem jeziku). V primeru, da na odboru odločitev ni sprejeta (ni dosežene kvalificirane večine) se postopek nadaljuje na Pritožbenem organu Sveta EU. Če tudi Pritožbeni organ ne odloči o odobritvi GSO so možne tri rešitve:

  • Komisija na osnovi pozitivnega mnenja EFSE, posamezen GSO odobri.
  • V primeru kvalificirane večine proti, odobritev GSO zavrne.
  • Odločitve ne sprejme.

Na spletni strani Evropske komisije je na voljo seznam odobrenih gensko spremenjenih organizmov (vsebina v angleškem jeziku). 

Označevanje GSO

V Sloveniji, oziroma v EU, je označevanje živil in krme, ki vsebujejo ali so proizvedeni iz GSO, obvezno.

Izdelki, ki so proizvedeni iz GSO, morajo biti označeni z besedami gensko spremenjen oziroma proizveden iz gensko spremenjenega (ime organizma)

Posebej ni treba označiti: 

  • Mesa, mleka, jajc, rib in drugih izdelkov živali, ki so bile krmljene z GS krmo.
  • Fermentiranih izdelkov, proizvedenih s pomočjo GS mikroorganizmov (na primer jogurti, siri).
  • Živil, pri katerih so bili uporabljeni encimi, proizvedeni iz GS mikroorganizmov.
  • Živil oziroma krme, ki vsebuje največ 0,9 % posamičnega dovoljenega GSO, pod pogojem, da je njegova prisotnost v izdelku naključna in tehnično neizogibna, kar mora proizvajalec tudi dokazati.

Zakonodaja