Skoči do osrednje vsebine

Gensko spremenjeni organizmi so organizmi, z izjemo človeka, ali mikroorganizmi (bakterije, glive, virusi), katerih genski material je spremenjen s postopki, ki spreminjajo genski material drugače kot to poteka v naravnih razmerah s križanjem ali naravno rekombinacijo. V Evropski uniji so urejeni s skupno zakonodajo, ki ureja postopke za pridobitev odobritev in predpisuje pravila za dajanje na trg.

Gensko spremenjena živila in krma

Gensko spremenjeno (GS) živilo pomeni živilo oziroma krma, ki vsebuje gensko spremenjeni organizem (GSO) ali je iz njega sestavljeno ali proizvedeno. S splošnim nazivom GS živilo/krma bomo poimenovali živilo v naslednjih primerih:

  • Živilo oziroma krma, ki je GSO (naprimer koruzno zrnje), je delno ali v celoti sestavljeno iz GSO, zmes različnih vrst organizmov namenjenih za živila oziroma krmo, od katerih je vsaj eden GSO (na primer mešanica različnih žit).
  • Živilo oziroma krma, ki je deloma ali v celoti proizvedeno iz GSO in je v njej še vedno prisotna DNK oziroma beljakovina, ki omogoča laboratorijsko določitev vrste GSO iz katerega je bilo živilo oziroma krma proizvedeno (na primer sojine kocke, koruzni kosmiči, koruzna moka).
  • Živilo oziroma krma, ki je deloma ali v celoti proizvedeno iz GSO, v njem pa ni več prisotna DNK oziroma beljakovina, ki omogoča laboratorijsko določitev vrste GSO iz katerega je bilo živilo/krma proizvedeno (na primer sojino olje).

Postopek odobritve novih GSO

Postopek odobritve novih GSO poteka v skladu z Uredbo 1829/2003/ES in Direktivo 2001/18/ES. V prometu so lahko samo GSO, ki so odobreni na nivoju EU. Postopek se začne z vlogo vlagatelja za odobritev posameznega GSO, nadaljuje se na Evropski agenciji za varnost hrane (angleško EFSA). Ko EFSA izda pozitivno mnenje o oceni tveganja se postopek odobritve posameznih GSO nadaljuje v okviru Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravje živali, Sekcija za gensko spremenjeno hrano in krmo ter tveganje za okolje. V primeru, da na odboru odločitev ni sprejeta, ni dosežene kvalificirane večine, se postopek nadaljuje na Pritožbenem organu Sveta EU. Če tudi Pritožbeni organ ne odloči o odobritvi GSO so možne tri rešitve:

  • Komisija na osnovi pozitivnega mnenja EFSA, posamezen GSO odobri.
  • V primeru kvalificirane večine proti, odobritev GSO zavrne.
  • Odločitve ne sprejme.

 Seznam odobrenih GSO je objavljen na spletni strani Komisije.

Označevanje GSO

V Sloveniji, oziroma v EU, je označevanje živil in krme, ki vsebujejo ali so proizvedeni iz GSO obvezno. Izdelki, ki so proizvedeni iz GSO, morajo biti označeni z besedami gensko spremenjen oziroma proizveden iz gensko spremenjenega (ime organizma). Mesa, mleka, jajc, rib in drugih izdelkov, živali, ki so bile krmljene z GS krmo, ni potrebno posebej označiti, kakor tudi ne fermentiranih izdelkov proizvedenih s pomočjo GS mikroorganizmov (naprimer jogurti, siri). Enako velja za živila, pri katerih so bili uporabljeni encimi, proizvedeni iz GS mikroorganizmov. Označevanje ni potrebno za živilo oziroma krmo, ki vsebuje največ 0,9 % posamičnega dovoljenega GSO, pod pogojem, da je njegova prisotnost v izdelku naključna in tehnično neizogibna, kar mora proizvajalec tudi dokazati.

Zakonodaja