Skoči do osrednje vsebine

Gensko spremenjen organizem (GSO) je organizem, v katerega je z uporabo sodobnih metod biotehnologije vnesen točno določen gen za točno določeno lastnost iz drugega organizma. GSO so lahko mikroorganizmi (bakterije, glive, virusi), rastline in živali.

Pridelovanje gensko spremenjenih rastlin

V Sloveniji pridelovanje gensko spremenjenih rastlin urejata Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami in Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin.

Republika Slovenija se je že leta 2011 z "Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – Zagotovimo.si hrano za jutri" odločila za trajnostno kmetijstvo in si zastavila jasen cilj - prepoved gojenja gensko spremenjenih rastlin.

Leta  2015 je bila na ravni EU sprejeta direktiva EU 2015/412, ki je državam članicam dala možnost, da lahko na svojem ozemlju omejijo ali prepovedo pridelavo gensko spremenjenih rastlin. V slovensko zakonodajo smo jo prenesli z  Zakonom o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin, ki  je začel veljati 26. 9. 2015.

Prav tako je Slovenija izkoristila možnost in je v roku vložila zahtevo za geografsko izključenost celotnega ozemlja Republike Slovenije za pridelavo osmih vrst gensko spremenjene koruze z oznakami  MON810, 1507, Bt11, GA21, 59122, MIR604, Bt11xMIR604xGA21 in 1507x59122.

Zahtevi je bilo ugodeno, kar pomeni, da na območju Republike Slovenije ni dovoljeno pridelovati navedenih gensko spremenjenih rastlin.