Skoči do osrednje vsebine

Hmeljarstvo ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo in je ena od najbolj prepoznavnih pokrajinskih značilnosti in dejavnosti v Spodnji Savinjski dolini. Po pridelavi hmelja je Slovenija tretja v Evropi in peta na svetu.

Pomen hmeljarstva v Sloveniji

V Sloveniji ima hmeljarstvo 140-letno tradicijo. Hmelj (Humulus lupulus) pridelujemo v Spodnji Savinjski dolini, na Ptujskem polju, Koroškem in v Dravski dolini, na obrečnih in evtričnih rjavih tleh, ki so globoka do zelo plitvo peščena. Specifična kombinacija predalpske klime in tal omogoča proizvodnjo aromatičnih sort hmelja s svetovnim slovesom.

Pridelujemo 20 slovenskih sort hmelja, med njimi:

  • avtohtoni Savinjski golding,
  • novi sorti hmelja – Styrian Dragon in Styrian Fox in 
  • druge aromatične sorte hmelja Celeia, Aurora in Bobek.

Vzgoja novih sort hmelja poudarja natančnejše spremljanje po izbranih kakovostnih parametrih, izbor sort z več grenčinami, izbor sort, ki so odpornejše na bolezni, in izbor sort, ki so odpornejše na posledice podnebnih sprememb.

Nove pivovarske trende predstavljajo dišavne sorte hmelja s sadno, cvetlično ali  zeliščno aromo. Te netipične arome hmelja so  pogosto prisotne v različnih tipih piv močnejšega okusa, ki jih izdelujejo manjše pivovarne.

Hmelj v Sloveniji zaseda okoli 1 % njivskih površin. Pridelava hmelja v Sloveniji predstavlja pomemben delež v svetovni pridelavi in sicer 2,5 %, kar Slovenijo v letu 2018 uvršča na:

  • tretje mesto v Evropi, za Nemčijo in Češko;
  • peto mesto na svetu, za ZDA in Kitajsko (od več kot 20 držav pridelovalk hmelja na vseh petih celinah).

Slovenija izvozi 99 % pridelka hmelja, ki se uporabi za proizvodnjo piva. Manjši del se porabi v farmacevtski in kozmetični industriji ter za pripravo čajnih mešanic.

Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Osnovni podatki o hmeljarstvu v obdobju 2013 – 2017

LETO 2013 2014 2015 2016 2017
Površina (ha) 1 166 1 296 1 405 1 484 1 590
Premene (ha) 626 488 360 293 220
Povprečje ha/kmetijsko gospodarstvo 10,4 11,7 12,5 13,3 13,5
Pridelek (tone) 1 296 2 318 2 065 2 475 2 766
Ha pridelek (t/ha) 1,1 1,7 1,5 1,7 1,7
Hmeljarji (število) 112 110 112 111 117
Število kmetijskih gospodarstev 136 137 112 111 117
Število sort v hmeljiščih 9 11 13 17 17
Namakanje (ha) 819 839 814 860 918
Prvo-letni nasadi (ha) 105 156 175 149 176

Podpore na področju hmeljarstva

Na področju hmeljarstva se izplačujejo v podpore v obliki neposrednih plačil ter ukrepov iz  Programa razvoja podeželja. 

Neposredna plačila

Hmeljarji lahko z zbirno vlogo uveljavljajo podpore v shemi neposrednih plačil.

Podpore hmeljarstvu v Programu razvoja podeželja

Naložbe v osnovna sredstva:

  • podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva;
  • podpora za naložbe v predelavo in trženje ter razvoj kmetijskih proizvodov.

Podpore v hmeljarstvu so namenjene za razvoj kmetij in podjetij (podpore za mlade kmete) ter za kmetijsko-okoljska-podnebna plačila.

Več o podporah v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020:

Pospeševanje konkurenčnosti kmetijstva, živilstva in gozdarstva

Skrb za okolje in prilagajanje na podnebne spremembe

Iskalnik