Skoči do osrednje vsebine

S certificiranjem pridelka hmelja se potrdita geografsko poreklo hmelja ter kakovost hmelja v storžkih ali kakovost hmeljnih proizvodov. Certificiranje omogoča sledljivost v Sloveniji pridelanega hmelja po vsaki sorti do vsakega pridelovalca, z vso uporabljeno tehnologijo pridelave.

Sistem certificiranja pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov

V prometu je lahko samo certificiran pridelek hmelja v storžkih ali kot hmeljni proizvod. Certificiranje je postopek, v katerem pooblaščena organizacija s certifikatom potrdi pridelovalno območje hmelja in kakovost hmelja v storžkih ali hmeljnih proizvodov. Kakovost hmelja oziroma minimalne tržne zahteve, ki so določene v Uredbi Komisije (ES) št. 1850/2006 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje hmelja in hmeljnih proizvodov, so:

 • vlaga,
 • listi in peclji,
 • odpadki in seme.

Postopek certificiranja vključuje izdajo certifikata in označevanje ter plombiranje tovorkov. Certifikat se izda ob označevanju, za izdajo katerega morajo biti izpolnjene minimalne tržne zahteve in vsebuje najmanj naslednje vnose:

 1. opis proizvoda;
 2. referenčno številko certifikata;
 3. neto in/ali bruto maso;
 4. območje proizvodnje hmelja ali kraj proizvodnje;
 5. leto spravila pridelka;
 6. sorto;
 7. ustrezno navedbo "osemenjen hmelj" ali "neosemenjen hmelj";
 8. certificiran pridelek - Uredba Komisije (ES) št. 1850/2006.

Označevanje pomeni etiketiranje in identifikacijo. Etiketa vsebuje naslednje podatke:

 • sorto hmelja,
 • letnik hmelja,
 • identifikacijski številko tovorka,
 • oznako pridelovalnega območja,
 • kratico pooblaščene organizacije in
 • opis proizvoda (nepripravljen ali pripravljen hmelj ali hmeljni proizvod).

Plombiranje pomeni zapiranje tovorka pod uradnim nadzorom, na način, da se bo izvedba zaprtja ob odprtju tovorka poškodovala. Označi se plombiran tovorek. Plomba vsebuje poleg podatkov na etiketi še najmanj identififikacijsko številko pošiljke.

Certifikat se izda za hmeljne proizvode kot so:

 • hmelj v prahu,
 • briketi z oznako 90,
 • briketi z oznako 45,
 • koncentriran hmeljni proizvod,
 • hmeljni ekstrakt,
 • mešani hmeljni proizvod in
 • izomeriziran hmeljni proizvod.

Poleg že naštetih vpisov se navaja še kraj in datum predelave.

Države članice certificirajo proizvode v skladu z Uredbo 1850/2006 preko pooblaščenih organov, ki jih pooblastijo posebej v ta namen. Sezname zadevnih organov se sporoča Evropski komisiji.

Hmelj ne sme biti mešanica različnih sort hmelja in hmelja različnih letnikov.

Organizacija za certificiranje pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov

V Sloveniji je pooblaščena organizacija za certificiranje pridelka hmelja Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo. Izvaja naloge, določene v Pravilniku o certificiranju pridelka hmelja in hmeljnih proizvodov .