Skoči do osrednje vsebine

Izpolnjevanje zahtev za kakovost, označevanje in trženje sadja in zelenjave je neposredno zavezujoče za vse države članice EU, ob upoštevanju mednarodnih priporočil ter splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje. Upoštevati jih morajo proizvajalci in trgovci, saj z zagotavljanjem kakovosti in pravilnim označevanjem živil zagotavljajo ustrezno varnost in kakovost proizvoda v prometu.

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo

Tržni standardi za sveže sadje in zelenjavo se uporabljajo na vseh stopnjah trženja. Proizvodi se lahko tržijo samo, če so zdravi, neoporečni in tržne kakovosti ter če je navedena država porekla. Za označevanje proizvodov in njihovo kakovost je odgovoren imetnik proizvodov.

Trženje svežega sadja in zelenjave poteka v skladu s predpisi EU, ki za vse države članice za sektor sadja in zelenjave nalagajo obvezno uporabo pravil iz uredbe (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov. Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 543/2011 določa podrobna pravila za uporabo uredbe (EU) št. 1308/2013 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave, ob  upoštevanju priporočil, ki jih sprejmejo mednarodni organi (UNECE, OECD). Poleg tega je treba upoštevati tudi uredbo (ES) št. 178/2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje.

Glavna določila za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1308/2013:

 • obveza, da se proizvodi v EU lahko tržijo le, če so v skladu s tržnimi standardi;
 • osnova za vzpostavitev enega ali več tržnih standardov;
 • določitev zdravega, neoporečnega proizvoda tržne kakovosti z navedbo porekla;
 • seznam sadja in zelenjave (Priloga I – Del IX: KN Sadje in zelenjava);
 • uporaba tržnih standardov v vseh fazah trženja;
 • odgovornost imetnika proizvodov za izpolnjevanje standardov;
 • obveza, da potrošnik mora prejeti pregledne informacije;
 • pravila o kakovosti, razvrščanju v razrede, maso, velikost, pakiranju, predstavitvi, označevanju;
 • upoštevanje priporočil, ki jih sprejmejo mednarodni organi (UNECE, OECD);
 • posebnosti in dovoljena odstopanja od standardov;
 • pregled skladnosti na podlagi analize tveganja;
 • pregled proizvodov iz tretjih držav pred sprostitvijo v prost promet.

Izvedbena Uredba Komisije (EU) št. 543/2011 o določitvi  podrobnih pravil za sektor sadja in zelenjave določa:

 • izvedbena pravila za Uredbo 1308/2013 v sektorju sadja in zelenjave;
 • tržne standarde (splošni tržni standard, 10 posebnih tržnih standardov) za sveže sadje in zelenjavo;
 • izjeme od uporabe;
 • zahteve glede označevanja;
 • način izvajanja preverjanja skladnosti s standardi pri uvozu, izvozu, notranjem trgu, ter nadzor.

Sadje in zelenjava, za katera ne velja posebni tržni standard, morata biti v skladu s splošnim tržnim standardom iz uredbe Komisije št. 543/2011.

Posebni tržni standardi se obvezno upoštevajo za jabolka, agrume, kivi, solato, kodrolistno endivijo in endivijo eskariol, breskve in nektarine, hruške, jagode, papriko, namizno grozdje in paradižnik. 

Za naslednje proizvode se ne zahteva, da so v skladu s tržnimi standardi: negojene gobe, kapre,  grenki mandelj, neoluščene mandlje, neoluščene lešnike, oluščene orehe, pinjole, pistacije, makadamijo, pekan, druge oreške, posušene rajske smokve, posušene agrume, mešanice tropskih oreščkov, mešanice drugih oreščkov in žafran.  

Označevanje sadja in zelenjave

Na prodajnem mestu morata biti predpakirano sadje in zelenjava označena  v skladu s predpisi o označevanju predpakiranih živil in v skladu z ustreznim tržnim standardom, razen kadar  gre za  posamezen plod ali zelo majhno količina sadja ali zelenjave, ki je zavita v folijo za ohranjanje svežine. 

Če živila niso predpakirana, mora biti sadje ali zelenjava označena v skladu s predpisi o označevanju živil, ki niso predpakirana, in v skladu z ustreznim tržnim standardom.

Če sta sadje ali zelenjava v razsutem stanju, morata biti označena kot nepakirano sveže sadje in zelenjava, kot tudi v  skladu z ustreznim tržnim standardom. 

Na deklaraciji mora biti obvezna oznaka porekla.

Nadzor nad kakovostjo in označevanjem sadja in zelenjave

Ugotavljanje skladnosti svežega sadja in zelenjave s tržnimi standardi in nadzor nad označevanjem sadja in zelenjave izvaja Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.