Skoči do osrednje vsebine

Posebnost oljčnega olja je, da je predelano iz sadeža oljke skoraj izključno samo z mehanskimi postopki. Nekaj se ga pridobi tudi iz oljčnih tropin, kar mora biti posebej razvidno iz oznake.

Tržni standardi za oljčno olje

Po kakovosti oljčna olja delimo na:

Deviško oljčno olje

"Deviško oljčno olje" pomeni olja, pridobljena iz plodov oljk izključno z mehanskimi ali drugimi fizikalnimi sredstvi pod pogoji, ki ne povzročijo sprememb olja, in ki niso bila drugače obdelana, razen oprana, prelita, centrifugirana ali filtrirana, razen olj, pridobljenih z uporabo topil ali pripomočkov s kemičnim ali biokemičnim delovanjem ali s postopkom ponovnega zaestrenja, ter kakršnih koli mešanic z drugimi vrstami olja.

Deviška oljčna olja so razvrščena in opisana izključno na naslednji način:

 • Ekstra deviško oljčno olje

"Ekstra deviško oljčno olje" pomeni deviško oljčno olje, ki ima največjo vsebnost prostih maščobnih kislin, izraženo kot oleinska kislina, 0,8 g na 100 g in druge lastnosti, ki so skladne z lastnostmi, ki jih določi Komisija v skladu s členom 75(2) za to kategorijo.

 • Deviško oljčno olje

"Deviško oljčno olje" pomeni deviško oljčno olje, ki ima največjo vsebnost prostih maščobnih kislin, izraženo kot oleinska kislina, 2 g na 100 g in druge lastnosti, ki so skladne z lastnostmi, ki jih določi Komisija v skladu s členom 75(2) za to kategorijo.

 • Lampantno oljčno olje

"Lampantno oljčno olje" pomeni deviško oljčno olje, ki ima vsebnost prostih maščobnih kislin, izraženo kot oleinska kislina, več kakor 2 g na 100 g in/ali druge lastnosti, ki so skladne z lastnostmi, ki jih določi Komisija v skladu s členom 75(2) za to kategorijo.

Rafinirano oljčno olje

"Refinirano oljčno olje" pomeni oljčno olje, pridobljeno z rafiniranjem deviškega oljčnega olja, ki ima vsebnost prostih maščobnih kislin, izraženo kot oleinska kislina, največ 0,3 g na 100 g in druge lastnosti, ki so skladne z lastnostmi, ki jih določi Komisija v skladu s členom 75(2)za to kategorijo.

Oljčno olje - mešanica rafiniranega oljčnega olja in deviškega oljčnega olja

"Oljčno olje iz mešanice rafiniranega oljčnega olja in deviškega oljčnega olja" pomeni oljčno olje, pridobljeno z mešanjem rafiniranega oljčnega olja in deviškega oljčnega olja razen lampantnega oljčnega olja, ki ima vsebnost prostih maščobnih kislin, izraženo kot oleinska kislina, največ 1 g na 100 g in druge lastnosti, ki so skladne z lastnostmi, ki jih določi Komisija v skladu s členom 75(2)za to kategorijo.

Surovo olje iz oljčnih tropin

"Surovo olje iz oljčnih tropin" pomeni olje, ki je pridobljeno iz oljčnih tropin z obdelavo s topili ali fizikalnimi sredstvi.

Rafinirano oljčno olje iz oljčnih tropin

"Rafinirano olje iz oljčnih tropin" pomeni olje, ki je pridobljeno z rafiniranjem surovega olja iz oljčnih tropin in ima vsebnost prostih maščobnih kislin, izraženo kot oleinska kislina, največ 0,3 g na 100.

Olje iz oljčnih tropin

"Olje iz oljčnih tropin" pomeni olje, ki je pridobljeno z mešanjem rafiniranega olja iz oljčnih tropin in deviškega oljčnega olja, razen lampantnega oljčnega olja, in ima vsebnost prostih maščobnih kislin, izraženo kot oleinska kislina, največ 1 g na 100 g.

Neobvezne rezervirane navedbe

S tržnimi standardi so predpisane tudi neobvezne rezervirane navedbe za posamezna živila. Neobvezne rezervirane navedbe za oljčno olje so: 

 • prvo hladno stiskanje
 • hladna ekstrakcija
 • kislost
 • pikantno
 • sadno: zrelo ali zeleno
 • grenko
 • intenzivno
 • srednje 
 • lahko
 • uravnoteženo
 • blago olje

Smernice za označevanje oljčnega olja

Ocenjevanje oljčnega olja in namiznih oljk

 • Ocenjevalna komisija za preverjanje senzoričnih značilnosti deviških oljčnih olj

  Deviška oljčna olja se razvrščajo v kategorije na podlagi kemijskih in senzoričnih značilnosti. V primeru uradnega nadzora nad kakovostjo olja in pravilne razvrstitve v kategorije, se senzorične značilnosti olja štejejo za skladne z deklarirano kategorijo, če ocenjevalna komisija (panel), ki jo odobri država članica, potrdi razvrstitev.

  Če ocenjevalna komisija ne potrdi deklarirane kategorije v zvezi s senzoričnimi značilnostmi, nacionalni organi ali njihovi zastopniki na zahtevo zainteresirane strani nemudoma opravijo dve ponovljeni oceni, pri čemer ju izvedejo druge odobrene ocenjevalne komisije. Vsaj ena od ocenjevalnih komisij je ocenjevalna komisija, ki jo odobri zadevna država članica proizvajalka.

  Zadevne značilnosti se štejejo za skladne z deklariranimi značilnostmi, če obe ponovljeni oceni potrdita deklarirano razvrstitev. V nasprotnem primeru se ne glede na vrsto napak ugotovljenih med ponovljenimi ocenami razvrstitev deklarira kot neskladna z značilnostmi, stroške ponovljenih ocen pa krije zainteresirana stran.
  Seznami in evidence