GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Na Direktoratu za okolje oblikujemo politike in izvajamo naloge na področjih zagotavljanja kakovosti zraka, varovanja tal, varstva narave, učinkovitega ravnanja z odpadki, varstva pred hrupom in sevanji, industrijskim onesnaževanjem in industijskimi nesrečami ter na področju podnebnih sprememb in presoj vplivov na okolje.

Sektorji direktorata za okolje