Skoči do osrednje vsebine

Stara okoljska bremena predstavljajo močno onesnažena območja, na katerih je kljub prenehanju onesnaževanja in njegovi časovni oddaljenosti še vedno zaznati veliko obremenitev za zdravje ljudi.

Blaženje ali odprava okoljskih posledic na območjih, ki jih je v preteklosti obremenilo močno onesnaženje, je enako pomembno kot urejanje in nadzorovanje sedanjih ali prihodnjih obremenitev okolja. Gre za zahtevno področje delovanja, saj so to običajno kompleksna onesnaženja večjih razsežnosti. Njihovi škodljivi vplivi na zdravje tam živečih ljudi pa bodo brez ustreznega posega še naprej prisotni.

Posledice onesnaževanja

Odprava posledic tovrstnih onesnaženj je vsebinsko zahtevna in dolgotrajna. Izdelati moramo obsežno tehnično dokumentacijo, zagotoviti izdatna finančna sredstva in pogosto predhodno reševati tudi lastniška razmerja. Postopek sanacije izvajamo v šestih fazah:

 1. opredelitev območja,
 2. določitev odgovornosti za sanacijo,
 3. določitev načina in obsega sanacije,
 4. zagotovitev ustreznih javnih finančnih sredstev (ko gre za odgovornost države),
 5. izvedba sanacije in
 6. izvedba načrtnega spremljanja oziroma monitoringa izvedenih sanacijskih ukrepov.

Obvezo sanacije v preteklosti onesnaženih območij izvajamo na podlagi veljavnega Zakona o varstvu okolja. Opredeljena je v delu, kjer zakon obravnava degradirana območja in subsidiarno odgovornost države in občine.

Sanacija tal

Pri preteklih bremenih, ki jih je treba sanirati, gre najpogosteje za sanacijo onesnaženih tal oziroma zemljišč. Običajno so to opuščena odlagališča odpadkov, opuščena območja proizvodnih in storitvenih dejavnosti ter onesnažene podzemne jame. Sanacije, ki jih izvajamo ali pripravljamo, spadajo v pristojnost Ministrstva za okolje in prostor, pri njih pa je finančno udeležena tudi občina onesnaženega območja.

V Sloveniji smo že končali sanacijo gudronske jame v Pesnici, potekajo pa sanacija zgornje Mežiške doline, sanacija nelegalnega odlagališča gum v Kidričevem in sanacija tal v vrtcih v Mestni občini Celje.

Pripravljamo še sanacije drugih onesnaženih območij: odlagališča sadre Globovnik v občini Ilirska Bistrica, nelegalnega odlagališča Bukovžlak – Teharje in odlagališča Rakovnik v občini Šmartno pri Litiji.

Sanacija tal v vrtcih Mestne občine Celje

V letu 2019 smo se lotili sanacije zemljine v vrtcih v Mestni občini Celje, saj so podrobne preiskave iz leta 2017 pokazale, da so tla v večini vrtcev onesnažena. Med sanacijo bomo nadomestili onesnaženo zemljino in na novo uredili okolico vrtcev, vključno z morebitno zamenjavo ograj, hidroizolacijo stavb, zamenjavo komunalnih vodov in podobno.

Izvajalec sanacije onesnaženo zemljino odstrani v skladu s predpisi, ki urejajo odpadke. Nadzor nad izvedbo sanacije izvajajo strokovnjaki, ki jih za to pooblastimo.

V letu 2020 so bile zaključene sanacije naslednjih vrtcev:

 1. Vrtec Anice Černejeve, Enota Mavrica, Čopova ulica 21
 2. Vrtec Zarja, Enota Živ-žav, Zagajškova ulica 8
 3. Vrtec Zarja, Enota Ringa Raja, Nušičeva ulica 2
 4. Vrtec Zarja, Enota Mehurček, Cesta v Lokrovec 30

V letu 2021 in 2022 bodo izvedene sanacije naslednjih vrtcev:

 1. Vrtec Tončke Čečeve, Enota Center, Kocenova ulica 10, skupaj z pripadajočim igriščem ob Savinji
 2. Vrtec Anice Černejeve,Enota vrtca Luna
 3. Vrtec Anice Černejeve, Enota Sonce
 4. Vrtec Anice Černejeve, Enota Gaberje
 5. Vrtec Anice Černejeve, Enota Sonce
 6. Vrtec Zarja , Enota  Čiračara