Skoči do osrednje vsebine

Sanacija vrtcev v Celju poteka že sedmi teden

  • Ministrstvo za okolje in prostor

20. oktobra 2019 so se sanacijska dela pričela v vrtcu Mavrica in nato še v vrtcu Ringaraja.  Kljub deževnemu vremenu, ki je spremljalo delavce zadnje tedne, so vsa načrtovana dela opravljena po začrtanem terminskem planu.

V obeh vrtcih je v celoti zaključen izkop onesnažene zemljine, urejeno je izravnavanje površin z dvema plastema novega tampona, urejene so površine okoli dreves in popravljene so hidroizolacije na objektu vrtca Mavrica. V naslednjih dneh bo občina Celje izvedla tudi sanacija meteorne kanalizacije zunaj ograje vrtca Mavrica, kar bo izboljšalo stanje na območju parkirišč, ki služijo predvsem prebivalcem blokov v naselju ob vrtcu Mavrica. Izvedena so vsa potrebna gradbena dela za namestitev novih tlakov in nastavki za igrala.

Vrtec Ringaraja bo ponovno sprejel otroke v ponedeljek  9. 12. 2019

Večina gradbenih del na obeh vrtcih bo zaključena v mesecu januarju 2020, sledila bo dobava in polaganje travnega tepiha, kar pa bo odvisno ugodnih vremenskih razmer.

O vseh podrobnostih  poteka del bodo okoliški prebivalci obveščeni na krajevno običajen način.

Delovno skupino, ki spremlja potek del in se sestaja vsak torek na lokaciji, kjer potekajo sanacijska, dela sestavljajo predstavniki:

  • Ministrstva za okolje in prostor,
  • izvajalca,
  • nadzora,
  • vodstva vrtcev,
  • staršev,
  • Mestne občine Celje in
  • krajevne skupnosti.

Na sestanku se delovna skupina seznani s potekom del in odgovori na vsa zastavljena vprašanja prisotnih. O sestanku se vsakič piše zapisnik, v katerem so opredeljene naloge, nosilci nalog in roki za izvedbo posamezne naloge. Zapisnik prejmejo vsi prisotni na sestanku.