Skoči do osrednje vsebine

Danes se je pričel izkop in odvoz zemljine iz celjskega vrtca Mavrica

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) Marko Maver si je ogledal začetek izkopa in odvoza zemljine iz vrtca Mavrica v Celju. Zemljino, ki predstavlja nenevaren odpadek, bo izbran izvajalec sanacijskih del podjetje Inkaing d. o. o. iz Ljubljane prevažal direktno na lokacijo kamnoloma Sv. Andraž nad Polzelo, ki se bo v skladu z uredbo o nenevarnih odpadkih odlagala in predelovala v nasip v kamnolomu. Po časovnem načrtu morajo biti dela končana v 130 dneh po podpisu pogodbe, predvidoma do konca februarja prihodnje leto.

Državni sekretar Marko Maver je poudaril, da je vesel, da se je sanacija vrtcev začela, saj je varnost otrok na prvem mestu.

Pripravljalna dela za sanacijo vrtca Mavrica so se pričela v sredo. Tekom dneva je izbrani izvajalec sanacijskih del postavil zaščitne ograje in vse potrebno za nadaljnja dela. MOP poudarja, da gre za pri tem za zemljino, ki sodi med nenevarne odpadke, razvrščene pod številko 17 05 04. Zemljino bo izbran izvajalec sanacijskih del prevažal direktno na lokacijo kamnoloma Sv. Andraž nad Polzelo. Koncesionar kamnoloma, podjetje Nerinvest ima okoljevarstvenega dovoljenje (OVD) za predelavo teh odpadkov. V tem dovoljenju je navedeno, da je končna uporaba produkta iz tega odpadka  (17 05 04) namenjena za geomehanski nasip skladno z rudarskim projektom, št. 33/03-05 RG, november 2014. Sanacija obeh vrtcev (Vrtec Anice Černejeve - enota Mavrica in Vrtec Zarja - enota Ringaraja) v Celju bo pomenila, okoli 2.000 m3 neonesnaženega izkopa.

Analize zemljine so bile izvedene v sklopu projekta za izvedbo del s strani naročnika - MOP. Izvajalec vzorčenja in analiz je bil akreditiran laboratorij Talum d. d. Vse analize so bile del projektne dokumentacije, ki je bila objavljena na portalu javnih naročil v juliju 2019. Analize so javnosti dostopne tudi preko spletne strani MOP. Iz analiz izhaja, da so odpadki (izkopni material) nenevaren odpadek, ki ga lahko odložimo na odlagališče nenevarnih odpadkov. Glede na to, da ima podjetje Nerinvest izdan OVD za predelavo teh odpadkov v material, ki se bo uporabljal za sanacijo brežin v kamnolomu, bo pred vgradnjo tega materiala ta material ponovno testiran na parametre, ki jih določajo predpisi.

Po časovnem načrtu morajo biti dela končana v 130 dneh po podpisu pogodbe, predvidoma do konca februarja prihodnje leto. Glavna gradbena dela - odstranitve onesnažene zemljine in dovoz tampona ter nove zemlje - morajo biti zaključena predvidoma v dveh mesecih, nato sledi postavitev travnega tepiha in vsa ostala dela na igriščih (pohodne površine, igrala, ograje in podobno).

Vsa dokumentacija glede primera sanacije celjskih vrtcev je dostopna na spletni strani  MOP