Skoči do osrednje vsebine

Danes je stekla sanacija celjskih vrtcev

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Danes je stekla sanacija celjskih vrtcev. Izvajalec sanacije je opravil pripravljalna dela, odvoz zemljine pa se bo začel v petek, 25. oktobra 2019. Zemljina se bo v skladu z uredbo o nenevarnih odpadkih odlagala in predelovala v nasip v kamnolomu Sveti Andraž.

Danes zjutraj so tako stekla pripravljalna dela za sanacijo vrtca Mavrica v Celju, kar pomeni, da je tekom dneva izbrani izvajalec sanacijskih del postavil zaščitne ograje in vse potrebno za nadaljnja dela.  V petek, 25. 10. 2019 se bo pričel izkop in s tem odvoz zemljin.  Ob začetku del MOP poudarja, da gre za pri tem za zemljino, ki sodi med nenevarne odpadke, razvrščene pod številko 17 05 04. Zemljino bo izbran izvajalec sanacijskih del prevažal direktno na lokacijo kamnoloma Sv. Andraž nad Polzelo. Koncesionar kamnoloma, podjetje Nerinvrest (prej Ekominerali d.o.o) ima okoljevarstvenega dovoljenje za predelavo teh odpadkov (št. 35402-21-2015-43, z dne 27. 11. 2017). V tem dovoljenju je navedeno, da je končna uporaba produkta iz tega odpadka  (17 05 04) namenjena za geomehanski nasip skladno z rudarskim projektom, št. 33/03-05 RG, november 2014. Sanacija obeh vrtcev v Celju bo pomenila, okoli 2.000 m3 neonesnaženega izkopa.

Analize zemljine so bile izvedene v sklopu PZI (projekt za izvedbo del) s strani naročnika MOP. Izvajalec vzorčenja in analiz je bil akreditiran laboratorij Talum d.d. Vse analize so bile del projektne dokumentacije, ki je bila objavljena na portalu javnih naročil v juliju 2019. Analize so javnosti dostopne tudi preko spletne strani MOP.

Vzorčenje je bilo izvedeno v skladu s standardom SIST EN 14899:2006.

Iz analiz izhaja, da so odpadki (izkopni material) nenevaren odpadek, ki ga lahko odložimo na odlagališče nenevarnih odpadkov.  Glede na to, da ima podjetje Nerinvest izdano OVD za predelavo teh odpadkov v material, ki se bo uporabljal za sanacijo brežin v kamnolomu, bo pred vgradnjo tega materiala ta material ponovno testiran na parametre, ki jih določajo predpisi. Vsa dokumentacija glede primera sanacije celjskih vrtcev je dostopna na spletni strani  MOP.