Skoči do osrednje vsebine

V Sektorju za ravnanje z odpadki skrbimo za spremljanje stanja in pripravo strateških rešitev na področju odpadkov ter pripravljamo in spremljamo izvajanje predpisov s področja odpadkov.

Pripravljamo strokovne podlage za urejanje področja javnih služb ravnanja z odpadki, sodelujemo pri vodenju postopkov podeljevanja koncesij izvajalcem javnih služb in izvajamo strokovni nadzor s področja koncesij in javnih služb. Vodimo in odločamo v upravnih postopkih na področju ravnanja z odpadki in vnosu snovi v tla, izdajamo okoljevarstvena dovoljenja za druge naprave ter odločamo o spremembi okoljevarstvenih dovoljenj. Izdajamo dovoljenja za skupne načrte s področja posebnih tokov odpadkov, pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal, pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa odpadka – oceno nevarnih odpadkov namenjenih za sežig/sosežig.

Organizacijske enote sektorja

Teme

  • Odpadki

    ravnanje z odpadki, vrsta odpadkov, radioaktivni odpadki