Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

V Oddelku za upravne zadeve s področja ravnanja z odpadki vodimo in odločamo o okoljevarstvenih dovoljenjih za opravljanje dejavnosti obdelave odpadkov, ter o spremembah teh okoljevarstvenih dovoljenj.

Izdajamo tudi dovoljenja za pripravo zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine, odločbe o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti za zbiranje odpadkov, prevoznike, posrednike in trgovce odpadkov, ter  dovoljenja in potrdila za skupne načrte s področja posebnih tokov odpadkov. Vodimo postopke za izdajo pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal in obratovalnega monitoringa odpadka - oceno nevarnih odpadkov namenjenih za sežig/sosežig.