Skoči do osrednje vsebine

Zdravje otrok in varovanje okolja sta prioriteti Ministrstva za okolje in prostor glede sanacije celjskih vrtcev

  • Ministrstvo za okolje in prostor

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) se zaveda perečega problema onesnaženosti zemljine nekaterih vrtcev v Celju. MOP zagotavlja, da bo postopek izbora izvajalca sanacije dveh vrtcev končan v prihodnjem tednu in da bo sanacijo izvajal tisti ponudnik, ki bo med in po sanaciji zagotovil popolno varnost okolja in zdravja otrok.

MOP se zaveda problematike onesnaženosti tal nekaterih vrtcev na območju Celja in si aktivno prizadeva za rešitev tega perečega problema ter za sistematično ureditev težave glede onesnaženosti tal tudi glede podobnih primerov. Zdravje otrok in varovanje okolja sta prioriteti MOP glede sanacije vrtcev v Celju. Leta 2018 je ministrstvo zato najprej pripravilo pravno podlago za sanacijo Celjskih vrtcev, in sicer  z Uredbo za ugotavljanje stopnje preobremenjenosti  okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi. Otroška igrišča v Mestni občini Celje, ki so onesnažena, je ministrstvo z odredbo uvrstilo v prvo stopnjo obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi.  Vrtce Mavrica in Zarja v Celju pa je z odlokom razglasilo za degradirano območje in zato določilo sanacijo z zamenjavo zemljine na omenjenih igriščih. Za potrebe te sanacije je MOP letos opravil še eno analizo onesnaženosti tal v vrtcih. Na podlagi te analize pa je skupaj z Mestno občino Celje določilo prioritetni vrstni red sanacije vrtcev.  Za sanacijskih program je zagotovljenih skoraj 600 tisoč evrov.

Na MOP sta bili prejeti dve ponudbi za sanacijo prvih dveh vrtcev. Zaradi pomanjkljivosti vlog je ministrstvo oba ponudnika zaprosilo za dopolnitev dokumentacije.  Rok za oddajo dopolnjenih vlog se izteče jutri, 13. 9. 2019. Odločitev o izboru izvajalca sanacije bo sprejeta predvidoma prihodnji teden.

MOP zagotavlja, da bo za sanacijo izbran tisti ponudnik, ki bo jasno predstavil, od kod bo pripeljal čisto zemljino in kako in kam bo odstranil onesnažen izkop, da bosta zagotovljeni popolna  varnost okolja ter zdravje otrok in prebivalcev Celja.