GOV.SI

LIFE Krepitev zmogljivosti

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Logotip projekta Life krepitev zmogljivosti
Projekt LIFE Krepitev zmogljivosti je bil prvi projekt krepitve zmogljivosti (Capacity building) v Sloveniji. Izvajalo ga Ministrstvo za okolje in prostor, ki je odgovorno za implementacijo programa LIFE v Sloveniji.

Projekt je bil v prvi vrsti namenjen krepitvi znanja o pripravi in vodenju projektov skladno s smernicamiLIFE programa.

Ob tem pa je bil namen projekta tudi:

  • prikazati sinergije LIFE programa z drugimi evropskimi finančnimi viri pri doseganju ciljev okoljske politike, programov in strategij ter povečati absorpcijsko sposobnost za koriščenje teh virov;
  • spodbujati in povečati sposobnosti vodenja projektov in s tem spodbujati projektno zasnovan pristop k reševanju okoljskih izzivov;
  • izboljšati koordinacijo odgovornih organov za pripravo vsebine integriranih projektov, to je večjih kompleksnih projektov, namenjenih implementaciji nacionalnih operativnih programov;
  • povečati mednarodno (regionalno) sodelovanje in s tem pripomoči k reševanju čezmejnih okoljskih vprašanj;
  • povečati število in kakovost projektnih predlogov, ki bodo namenjeni izvajanju nacionalnih prioritet na področju okolja;
    informirati o t.i. finančnih instrumentih kot možnih finančnih virih za financiranje LIFE projektov.

V okviru projekta so bila izvedena številna izobraževanja in delavnice skupaj z ogledom dobrih praks po Sloveniji ter EU. Izobraževanja in delavnice so bile namenjene različni ciljni publiki, na njih pa so udeleženci pridobili osnovne informacije o programu LIFE ter bili deležni ekspertnega znanja pisanja prijav.

Gradiva z dogodkov, skupaj z video vsebinami, ki so v pomoč prijaviteljem v Sloveniji, so na voljo na spletni strani https://lifeslovenija.si/, vzpostavljena digitalna platforma pa je namenjena iskanju projektnih partnerjev in izmenjavi izkušenj med prijavitelji ter nosilci projektov.