Skoči do osrednje vsebine

LIFE Krepitev zmogljivosti

Projekt LIFE Krepitev zmogljivosti je bil prvi projekt krepitve zmogljivosti (Capacity building) v Sloveniji. Izvajalo ga Ministrstvo za okolje in prostor, ki je odgovorno za implementacijo programa LIFE v Sloveniji.

Projekt je bil v prvi vrsti namenjen krepitvi znanja o pripravi in vodenju projektov skladno s smernicamiLIFE programa.

Ob tem pa je bil namen projekta tudi:

  • prikazati sinergije LIFE programa z drugimi evropskimi finančnimi viri pri doseganju ciljev okoljske politike, programov in strategij ter povečati absorpcijsko sposobnost za koriščenje teh virov;
  • spodbujati in povečati sposobnosti vodenja projektov in s tem spodbujati projektno zasnovan pristop k reševanju okoljskih izzivov;
  • izboljšati koordinacijo odgovornih organov za pripravo vsebine integriranih projektov, to je večjih kompleksnih projektov, namenjenih implementaciji nacionalnih operativnih programov;
  • povečati mednarodno (regionalno) sodelovanje in s tem pripomoči k reševanju čezmejnih okoljskih vprašanj;
  • povečati število in kakovost projektnih predlogov, ki bodo namenjeni izvajanju nacionalnih prioritet na področju okolja;
    informirati o t.i. finančnih instrumentih kot možnih finančnih virih za financiranje LIFE projektov.

V okviru projekta so bila izvedena številna izobraževanja in delavnice skupaj z ogledom dobrih praks po Sloveniji ter EU. Izobraževanja in delavnice so bile namenjene različni ciljni publiki, na njih pa so udeleženci pridobili osnovne informacije o programu LIFE ter bili deležni ekspertnega znanja pisanja prijav.

Gradiva z dogodkov, skupaj z video vsebinami, ki so v pomoč prijaviteljem v Sloveniji, so na voljo na spletni strani https://lifeslovenija.si/, vzpostavljena digitalna platforma pa je namenjena iskanju projektnih partnerjev in izmenjavi izkušenj med prijavitelji ter nosilci projektov.