GOV.SI

Slovensko partnerstvo za tla

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Logotip: Slovensko partnerstvo za tla
Slovensko partnerstvo za tla je prostovoljno združenje organizacij in posameznikov Slovenije, ki želijo prispevati k trajnostnemu upravljanju in varovanju tal kot pomembnega neobnovljivega naravnega vira v Sloveniji.

Ustanovljeno je bilo ob Svetovnem dnevu tal, 5. decembra 2017.

Vabimo vas, da na spletni naslov gp.mop@gov.si z oznako »Slovensko partnerstvo za tla« posredujete vaša mnenja in pobude, katere vsebine bi bilo treba v okviru Slovenskega partnerstva za tla predstaviti ali se o njih pogovoriti.

Srečanja partnerstva za tla