Skoči do osrednje vsebine

Na Ministrstvu za obrambo opravljamo upravne in strokovne naloge na področjih obrambnega sistema ter sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Naše naloge se nanašajo na obrambni načrt države ter na razvoj, organizacijo, opremljanje, delovanje in vodenje Slovenske vojske. Izvajamo priprave civilne obrambe, naloge upravnih zvez in kriptografske zaščite v obrambnem sistemu, vojaško šolstvo, organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot tudi naloge, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti državljanov na obrambnem področju ter na področju zaščite in reševanja.

Vodstvo

Organizacijske enote ministrstva

Razvid upravnih zadev