GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Direktorat usmerja in usklajuje naloge obrambnega načrtovanja, zagotavlja pogoje za delovanje obrambnega sistema v kriznih razmerah, izvaja dejavnosti za odzivanje na različne vrste kriz in vojne ter aktivnosti za vzpostavitev civilnih zmogljivosti za podporo Slovenski vojski in zavezniškim silam na ozemlju Slovenije ter v mednarodnih operacijah in misijah. Zagotavlja kadre za vojaško obrambo. Izvaja postopke glede pridobitve statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju vojnih veteranov, pripravlja pogodbe o financiranju njihove dejavnosti iz sredstev državnega proračuna, izvaja postopke glede podeljevanja statusa društvom javnega interesa na obrambnem področju in prek letnih poročil spremlja njihovo delovanje.

Uprave za obrambo na regijski ravni izvajajo številne naloge s področij vojaških zadev in obrambnega načrtovanja. Tako vpisujejo v vojaško evidenco, vojaške obveznike seznanjajo z dolžnostmi in s pravicami, promovirajo in pridobivajo kader za Slovensko vojsko ter sodelujejo z delodajalci pogodbene rezervne sestave. Uprave izdajajo potrdila iz vojaške evidence, razporejajo državljane na obrambne dolžnosti in načrtujejo aktivnosti za primer ponovne uvedbe vojaške dolžnosti, koordinirajo civilne zmogljivosti za potrebe Slovenske vojske in zavezništva, usklajujejo aktivnosti na področju zagotavljanja materialne in zdravstvene oskrbe ter vodijo upravne postopke pri izdajanju soglasij za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in zemljišči, namenjenimi za poselitev.

Organizacijske enote direktorata