Skoči do osrednje vsebine

Uprava za obrambo Celje na regijski ravni izvaja številne naloge s področij vojaških zadev in obrambnega načrtovanja.  Skladno z Uredbo o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje naloge izvaja za katastrske občine s številkami: 841 Otiški Vrh II, 846 Gradišče, 940 Šmartno ob Dreti, 941 Bočna, 977 Železno, 999 Gorica, 1020 Pongrac, 1023 Slivno, 1064 Tomaž, 1066 Vojnik okolica, 1069 Šentjungert, 1071 Škofja vas, 1072 Šmiklavž, 1073 Trnovlje, 1081 Zagrad, 1082 Teharje, 1107 Tepanje in 1165 Drevenik.

Obvestilo o prevzemu spominske medalje

Veteranke in veterane vojne za Slovenijo 1991, ki ste aprila oziroma maja letos prejeli vabilo na podelitev oziroma prevzem spominske medalje »30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije« vabimo na prevzem spominske medalje.

Spominsko medaljo lahko veteranke in veterani vojne za Slovenijo 1991, ki ste prejeli vabilo na podelitev na sedežu Uprave za obrambo Ljubljana, prevzamete na Upravi Republike Slovenije za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, Ljubljana. Zaradi lažje organizacije dela predlagamo, da se na podelitev zglasite ob sredah med 10. in 15. uro.

Veteranke in veterane, ki ste bili vabljeni, da spominsko medaljo prevzamete na sedežu pristojne uprave za obrambo, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče, to je v Celju, Kranju, Mariboru, Novem mestu oziroma Postojni, prosimo, da se na naslovu zapisanem na vabilu, zaradi lažje organizacije dela, zglasite ob sredah med 10. in 17. uro.

Naj ne bo nikoli pozabljeno!