Skoči do osrednje vsebine

Sektor usmerja razvoj, izvaja priprave in naloge kriznega načrtovanja na obrambnem področju, kritične infrastrukture, ocenjevanja tveganja in ogrožanja nacionalne varnosti, evidenc državljanskih dolžnosti in ponovne uvedbe vojaške dolžnosti ter zagotavljanja obrambnih potreb pri graditvah objektov. Opravlja naloge na področju zagotavljanja civilnih zmogljivosti v podporo Slovenski vojski in zavezniškim silam, načrtuje ukrepe odzivanja na krize ter razvija kartografski sistem za potrebe obrambe. Pripravlja in usklajuje podzakonske in druge predpise ter sodeluje pri pripravi gradiv drugih državnih organov, organizacij in inštitucij, ki se nanašajo na njegovo področje dela.

Sektor za civilno obrambo je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambne zadeve.