Skoči do osrednje vsebine

Sektor usmerja razvoj in izvajanje nalog, ki se nanašajo na področje civilne obrambe, in sicer obrambnih priprav in kriznega načrtovanja na obrambnem področju, kritične infrastrukture, ocenjevanja tveganj in ogrožanja nacionalne varnosti, evidenc državljanskih dolžnosti in postopkov ponovne uvedbe vojaške dolžnosti.

Opravlja usmerjevalne in organizacijske naloge tudi na področju podpore države gostiteljice (HNS), vojaške mobilnosti, materialne in zdravstvene oskrbe (MZO), načrtovanja ukrepov za pripravljenost in ukrepov kriznega odzivanja.

V zvezi z navedenim pripravlja in usklajuje izdelavo zakonskih, podzakonskih in drugih predpisov ter sodeluje pri pripravi gradiv drugih državnih organov, organizacij in inštitucij, ki se nanašajo na njegovo področje dela. Sektor spremlja delo delovnih teles Nata in EU z delovnega področja sektorja, usklajuje aktivnosti odpornosti v okviru civilno kriznega načrtovanja Nata (Nato CEP) ter koordinira pripravo in sodeluje pri izvajanju nacionalnih in mednarodnih vaj kriznega upravljanja.

Delo sektorja je organizirano v treh oddelkih in sicer v Oddelku za obrambno krizno načrtovanje, Oddelku za kritično infrastrukturo ter Oddelku za odpornost družbe.

Sektor za civilno obrambo je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambne zadeve.