Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni center zagotavlja prostorske, tehnične, informacijske in telekomunikacijske pogoje za delo Vlade Republike Slovenije v okolju, ki lahko pomembno ogrozi nacionalno varnost. Zagotavlja informacijske in telekomunikacijske povezave za izmenjavo podatkov in informacij med državnimi organi in subjekti, vključenimi v krizno upravljanje, ter povezave za izmenjavo podatkov in informacij, skladno z mednarodnimi obveznostmi države. Opravlja naloge na področju upravnih zvez ter naloge zbiranja, obdelave in hrambe podatkov odgovornih oseb na področju kritične infrastrukture.

Nacionalni center za krizno upravljanje je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambne zadeve.