Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Uprava za obrambo Postojna na regijski ravni izvaja številne naloge s področij vojaških zadev in obrambnega načrtovanja. Skladno z Uredbo o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje naloge izvaja za katastrske občine s številkami: 1670 Ulaka, 1681 Bločice, 1682 Studeno, 2700 Rakov Škocjan, 2212 Žaga, 2259 Šentviška Gora, 2300 Trnovo, 2334 Lipa, 2401 Vipava, 2405 Podnanos, 2447 Senožeče, 2448 Gornje Vreme, 2471 Kačja vas, 2487 Rakitnik, 2489 Stara vas, 2490 Postojna, 2491 Matenja vas, 2494 Košana, 2499 Kal, 2500 Selce, 2501 Petelinje, 2504 Zagorje, 2505 Jurišče, 2507 Trnje, 2509 Bač, 2510 koritnice, 2562 Artviže, 2593 Oltra, 2594 Ankaran, 2595 Škofije in 2609 Pomjan.

Obvestilo o prevzemu spominske medalje

Veteranke in veterane vojne za Slovenijo 1991, ki ste aprila oziroma maja letos prejeli vabilo na podelitev oziroma prevzem spominske medalje »30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije« vabimo na prevzem spominske medalje.

Spominsko medaljo lahko veteranke in veterani vojne za Slovenijo 1991, ki ste prejeli vabilo na podelitev na sedežu Uprave za obrambo Ljubljana, prevzamete na Upravi Republike Slovenije za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, Ljubljana. Zaradi lažje organizacije dela predlagamo, da se na podelitev zglasite ob sredah med 10. in 15. uro.

Veteranke in veterane, ki ste bili vabljeni, da spominsko medaljo prevzamete na sedežu pristojne uprave za obrambo, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče, to je v Celju, Kranju, Mariboru, Novem mestu oziroma Postojni, prosimo, da se na naslovu zapisanem na vabilu, zaradi lažje organizacije dela, zglasite ob sredah med 10. in 17. uro.

Naj ne bo nikoli pozabljeno!