Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Uprava za obrambo Maribor na regijski ravni izvaja številne naloge s področij vojaških zadev in obrambnega načrtovanja. Skladno z Uredbo o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje naloge izvaja za katastrske občine s številkami: 105 Murska Sobota, 109 Markišavci, 394 Gerečja vas, 424 Apače, 440 Doklece, 445 Zgornja Pristava, 690 Žikarce, 699 Hočko Pohorje, 700 Slivniško Pohorje, 734 Malo Tinje, 735 Tinjska Gora, 747 Pokoše, 750 Vrhloga, 751 Črešnjevec, 752 Spodnja Nova vas, 756 Zgornja Ložnica, 757 Gladomes in 783 Studenice.

Obvestilo o prevzemu spominske medalje

Veteranke in veterane vojne za Slovenijo 1991, ki ste aprila oziroma maja letos prejeli vabilo na podelitev oziroma prevzem spominske medalje »30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije« vabimo na prevzem spominske medalje.

Spominsko medaljo lahko veteranke in veterani vojne za Slovenijo 1991, ki ste prejeli vabilo na podelitev na sedežu Uprave za obrambo Ljubljana, prevzamete na Upravi Republike Slovenije za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, Ljubljana. Zaradi lažje organizacije dela predlagamo, da se na podelitev zglasite ob sredah med 10. in 15. uro.

Veteranke in veterane, ki ste bili vabljeni, da spominsko medaljo prevzamete na sedežu pristojne uprave za obrambo, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče, to je v Celju, Kranju, Mariboru, Novem mestu oziroma Postojni, prosimo, da se na naslovu zapisanem na vabilu, zaradi lažje organizacije dela, zglasite ob sredah med 10. in 17. uro.

Naj ne bo nikoli pozabljeno!