Skoči do osrednje vsebine

Uprava za obrambo Maribor na regijski ravni izvaja številne naloge s področij vojaških zadev in obrambnega načrtovanja. Skladno z Uredbo o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje naloge izvaja za katastrske občine s številkami: 105 Murska Sobota, 109 Markišavci, 394 Gerečja vas, 424 Apače, 440 Doklece, 445 Zgornja Pristava, 690 Žikarce, 699 Hočko Pohorje, 700 Slivniško Pohorje, 734 Malo Tinje, 735 Tinjska Gora, 747 Pokoše, 750 Vrhloga, 751 Črešnjevec, 752 Spodnja Nova vas, 756 Zgornja Ložnica, 757 Gladomes in 783 Studenice.

Iskalnik