Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Uprava za obrambo Novo mesto na regijski ravni izvaja številne naloge s področij vojaških zadev in obrambnega načrtovanja. Skladno z Uredbo o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje naloge izvaja za katastrske občine s številkami:  1298 Trnje, 1301 Krška vas, 1302 Cerklje, 1314 Sremič, 1320 Drnovo, 1328 Smednik, 1329 Veliki Podlog, 1361 Podgorje, 1423 Vrhtrebnje, 1459 Herinja vas, 1485 Gotna vas, 1486 Stopiče, 1492 Stranska vas in 1520 Štale.

Obvestilo o prevzemu spominske medalje

Veteranke in veterane vojne za Slovenijo 1991, ki ste aprila oziroma maja letos prejeli vabilo na podelitev oziroma prevzem spominske medalje »30. obletnica samostojne in neodvisne države Republike Slovenije« vabimo na prevzem spominske medalje.

Spominsko medaljo lahko veteranke in veterani vojne za Slovenijo 1991, ki ste prejeli vabilo na podelitev na sedežu Uprave za obrambo Ljubljana, prevzamete na Upravi Republike Slovenije za vojaško dediščino, Dimičeva ulica 16, Ljubljana. Zaradi lažje organizacije dela predlagamo, da se na podelitev zglasite ob sredah med 10. in 15. uro.

Veteranke in veterane, ki ste bili vabljeni, da spominsko medaljo prevzamete na sedežu pristojne uprave za obrambo, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče, to je v Celju, Kranju, Mariboru, Novem mestu oziroma Postojni, prosimo, da se na naslovu zapisanem na vabilu, zaradi lažje organizacije dela, zglasite ob sredah med 10. in 17. uro.

Naj ne bo nikoli pozabljeno!