Skoči do osrednje vsebine

Uprava za obrambo Novo mesto na regijski ravni izvaja številne naloge s področij vojaških zadev in obrambnega načrtovanja. Skladno z Uredbo o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje naloge izvaja za katastrske občine s številkami:  1298 Trnje, 1301 Krška vas, 1302 Cerklje, 1314 Sremič, 1320 Drnovo, 1328 Smednik, 1329 Veliki Podlog, 1361 Podgorje, 1423 Vrhtrebnje, 1459 Herinja vas, 1485 Gotna vas, 1486 Stopiče, 1492 Stranska vas in 1520 Štale.