Skoči do osrednje vsebine

Obveščevalno varnostna služba (OVS) je obrambna obveščevalno-varnostna služba, organizirana v statusu direktorata na Ministrstvu za obrambo. Služba opravlja obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne naloge, zadolžena pa je tudi za zagotavljanje enotnega sistema varovanja tajnih podatkov na Ministrstvu za obrambo.

Delavci OVS, ki opravljajo obveščevalne ali protiobveščevalne naloge, imajo pooblastila, kot jih zakon določa za delavce Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Delavci OVS, ki opravljajo varnostne naloge, imajo pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj na obrambnem področju pooblastila, kot jih zakon določa za policijo. Generalni direktor OVS je za delo službe neposredno odgovoren ministru za obrambo.

Služba si prizadeva v svoje vrste pridobiti strokovnjake za preiskovalno, operativno in analitično delo, v zadnjem času pa predvsem strokovnjake za kibernetsko varnost. Če vas takšno delo zanima, nam pošljite prošnjo z življenjepisom na naš elektronski naslov gp.ovs@mors.si. V primeru potreb bomo z vami stopili v stik.

Teme

  • Tajni podatki

    Tajni podatek je dejstvo ali sredstvo z delovnega področja organa, ki se nanaša na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države ter ga je treba zavarovati pred nepoklicanimi osebami in je označen kot tajen.

  • Ocena teroristične ogroženosti Slovenije

    Trenutna teroristična ogroženost Slovenije je po oceni Medresorske delovne skupine za protiterorizem SREDNJA.

  • Mednarodne operacije in misije

    Republika Slovenija je aktivna v operacijah in misijah, ki potekajo pod vodstvom Nata, Evropske unije, OZN in OVSE ter na podlagi drugih mednarodnih dogovorov. S tem se odgovorno in solidarno odzivamo na sodobna varnostna tveganja in krepimo našo lastno varnost.