Skoči do osrednje vsebine

Obveščevalno varnostna služba (OVS) je obrambna obveščevalno-varnostna služba Ministrstva za obrambo, ki opravlja obveščevalne, protiobveščevalne in varnostne naloge na obrambnem področju. Služba je zadolžena tudi za zagotavljanje enotnega sistema varovanja tajnih podatkov na Ministrstvu za obrambo. Delavci OVS, ki opravljajo obveščevalne ali protiobveščevalne naloge, imajo pooblastila, kot jih zakon določa za delavce Slovenske obveščevalno-varnostne agencije. Delavci OVS, ki opravljajo varnostne naloge, imajo pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj na obrambnem področju pooblastila, kot jih zakon določa za policijo. Generalni direktor OVS je za delo službe neposredno odgovoren ministru za obrambo.

Kadrovski profil delavcev v službi je zaradi obširnih nalog precej raznolik. Služba si prizadeva med svoje vrste pridobiti predvsem strokovnjake za informacijsko in tehnično varnost, jezikoslovje, kazensko pravo ter strokovnjake na področju vojaških, policijskih in preiskovalnih veščin. Če vas zanima delo v OVS, lahko izpolnite obrazec in nam ga pošljete. V primeru potreb bomo z vami stopili v stik.

OVS znotraj obveščevalno-varnostne skupnosti

Tema

  • Tajni podatki

    Tajni podatek je dejstvo ali sredstvo z delovnega področja organa, ki se nanaša na javno varnost, obrambo, zunanje zadeve ali obveščevalno in varnostno dejavnost države ter ga je treba zavarovati pred nepoklicanimi osebami in je označen kot tajen.