Skoči do osrednje vsebine

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Direktorat opravlja naloge, ki se nanašajo na izdelavo strateških razvojno-usmerjevalnih dokumentov ter dolgo- in srednjeročnih planskih dokumentov. V njegovi pristojnosti so usklajevanje in usmerjanje razvoja obrambnega sistema, priprava podlag za odločanje na področju obrambne politike in obrambnega načrtovanja. Pripravlja analize in stališča ministrstva o vprašanjih z obrambnega področja. Izvaja, usmerja in usklajuje poslovno načrtovanje in poročanje na ravni ministrstva. Direktorat je pristojen tudi za usklajevanje in usmerjanje aktivnosti obrambnega sistema v mednarodnem varnostnem okolju, regionalnih oziroma mednarodnih varnostnih organizacijah in pobudah ter s posameznimi državami.

Teme

  • Skupna varnostna in obrambna politika EU

    S sodelovanjem v skupni varnostni in obrambni politiki EU smo v Sloveniji varnejši in močnejši. Tako mi kot znotraj EU se vse bolj zavedamo, da mora Evropa na globalni ravni narediti več za zaščito svojih interesov in varnosti. Sprejem Globalne strategije EU in Evropskega akcijskega načrta za področje obrambe ter vzpostavitev Stalnega strukturnega sodelovanja na področju varnosti in obrambe kažejo smer krepitve evropske varnosti in obrambe.

  • Slovenija v Natu

    Polnopravno članstvo v Natu je strateški cilj, ki smo si ga v Sloveniji zastavili že ob osamosvojitvi. Za članstvo v Natu smo si prizadevali zaradi temeljnih vrednot, svojih strateških varnostnih interesov in vitalnih nacionalnih državnih interesov.

  • Mednarodne operacije in misije

    Republika Slovenija je aktivna v operacijah in misijah, ki potekajo pod vodstvom Nata, Evropske unije, OZN in OVSE ter na podlagi drugih mednarodnih dogovorov. S tem se odgovorno in solidarno odzivamo na sodobna varnostna tveganja in krepimo našo lastno varnost.

Organizacijske enote direktorata

Iskalnik