GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

Direktorat opravlja naloge, ki se nanašajo na izdelavo strateških razvojno-usmerjevalnih dokumentov ter dolgo- in srednjeročnih planskih dokumentov. V njegovi pristojnosti so usklajevanje in usmerjanje razvoja obrambnega sistema, priprava podlag za odločanje na področju obrambne politike in obrambnega načrtovanja. Pripravlja analize in stališča ministrstva o vprašanjih z obrambnega področja. Izvaja, usmerja in usklajuje poslovno načrtovanje in poročanje na ravni ministrstva. Direktorat je pristojen tudi za usklajevanje in usmerjanje aktivnosti obrambnega sistema v mednarodnem varnostnem okolju, regionalnih oziroma mednarodnih varnostnih organizacijah in pobudah ter s posameznimi državami.

Organizacijske enote direktorata