Skoči do osrednje vsebine

Direktorat izvaja naloge s področja obrambne politike, ki se nanašajo na izdelavo strateških razvojno –usmerjevalnih dokumentov s področja nacionalne varnosti in obrambnega sistema ter na izdelavo dolgoročnih in srednjeročnih planskih dokumentov na obrambnem področju, na usklajevanje in usmerjanje razvoja obrambnega sistema, pripravljanje podlag za odločanje na področju obrambne politike in obrambnega planiranja na strateški ravni ter stališč in analiz ministrstva o različnih vprašanjih z obrambnega področja.

Direktorat je pristojen tudi za usklajevanje in usmerjanje aktivnosti in sodelovanja obrambnega sistema v mednarodnem varnostnem okolju, ki se nanaša na mednarodno obrambno in varnostno sodelovanje ministrstva v OZN, Nato, EU, OVSE, drugih varnostnih regionalnih oziroma mednarodnih organizacijah in pobudah ter s posameznimi državami, na načrtovanje, usklajevanje, usmerjanje in uresničevanje sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah iz pristojnosti ministrstva ter na usklajenost dela z Ministrstvom za zunanje zadeve in drugimi resorji na mednarodnem obrambno-varnostnem področju.

Teme

  • Skupna varnostna in obrambna politika EU

    S sodelovanjem v skupni varnostni in obrambni politiki EU smo v Sloveniji varnejši in močnejši. Tako na državni ravni kot v EU se vse bolj zavedamo, da mora Evropa na globalni ravni narediti več za zaščito svojih interesov in varnosti. Sprejem Globalne strategije EU in Evropskega akcijskega načrta za področje varnosti in obrambe, vzpostavitev Stalnega strukturnega sodelovanja na področju varnosti in obrambe, sodelovanje z Natom ter krepitev civilnih vidikov skupne varnostne in obrambne politike kažejo smer krepitve evropske varnosti in obrambe.

  • Slovenija v Natu

    Polnopravno članstvo v Natu je strateški cilj, ki smo si ga v Sloveniji zastavili že ob osamosvojitvi. Za članstvo smo si prizadevali zaradi temeljnih vrednot, strateških varnostnih interesov in vitalnih državnih interesov.

  • Mednarodne operacije in misije

    Republika Slovenija je aktivna v operacijah in misijah, ki potekajo pod vodstvom Nata, Evropske unije, OZN in OVSE ter na podlagi drugih mednarodnih dogovorov. S tem se odgovorno in solidarno odzivamo na sodobna varnostna tveganja in krepimo našo lastno varnost.

Organizacijske enote direktorata

Publikacije