Skoči do osrednje vsebine

Direktorat opravlja naloge, ki se nanašajo na izdelavo strateških razvojno-usmerjevalnih dokumentov ter dolgo- in srednjeročnih planskih dokumentov. V njegovi pristojnosti so usklajevanje in usmerjanje razvoja obrambnega sistema, priprava podlag za odločanje na področju obrambne politike in obrambnega načrtovanja. Pripravlja analize in stališča ministrstva o vprašanjih z obrambnega področja. Izvaja, usmerja in usklajuje poslovno načrtovanje in poročanje na ravni ministrstva. Direktorat je pristojen tudi za usklajevanje in usmerjanje aktivnosti obrambnega sistema v mednarodnem varnostnem okolju, regionalnih oziroma mednarodnih varnostnih organizacijah in pobudah ter s posameznimi državami.

Teme

 • Skupna varnostna in obrambna politika EU

  S sodelovanjem v skupni varnostni in obrambni politiki EU smo v Sloveniji varnejši in močnejši. Tako na državni ravni kot v EU se vse bolj zavedamo, da mora Evropa na globalni ravni narediti več za zaščito svojih interesov in varnosti. Sprejem Globalne strategije EU in Evropskega akcijskega načrta za področje varnosti in obrambe, vzpostavitev Stalnega strukturnega sodelovanja na področju varnosti in obrambe, sodelovanje z Natom ter krepitev civilnih vidikov skupne varnostne in obrambne politike kažejo smer krepitve evropske varnosti in obrambe.

 • Slovenija v Natu

  Polnopravno članstvo v Natu je strateški cilj, ki smo si ga v Sloveniji zastavili že ob osamosvojitvi. Za članstvo smo si prizadevali zaradi temeljnih vrednot, strateških varnostnih interesov in vitalnih državnih interesov.

 • Mednarodne operacije in misije

  Republika Slovenija je aktivna v operacijah in misijah, ki potekajo pod vodstvom Nata, Evropske unije, OZN in OVSE ter na podlagi drugih mednarodnih dogovorov. S tem se odgovorno in solidarno odzivamo na sodobna varnostna tveganja in krepimo našo lastno varnost.

Organizacijske enote direktorata

Publikacije

 • Resolucija o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije (ReSNV-2)

  Ministrstvo za obrambo
Iskalnik