Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Sektor sodeluje pri pripravi zakonodajnih in drugih predlogov aktov obrambne diplomacije, predvsem v povezavi z urejanjem statusa in delovanjem obrambno diplomatskih predstavnikov ter opravlja naloge materialno-finančnega in kadrovskega poslovanja za direktorat.

Sistemsko spremlja sprejete odločitve pristojnih resornih ministrstev in mednarodnih organizacij iz delovnega področja sektorja in direktorata ter sooblikuje politike in aktivnosti. Sodeluje pri pripravi različnih mednarodnih sporazumov in podpira druge sektorje iz vsebine njegovega področja. Sodeluje z ostalimi sektorji znotraj direktorata pri pripravi gradiv in poročil.

Izvaja strokovne naloge v postopku akreditacije kandidata za obrambnega atašeja oziroma pridobitve soglasja sprejemne države, pripravlja in organizira priprave kandidatov za opravljanje del in nalog obrambnega diplomatskega predstavnika, sodeluje pri napotitvi na delo v tujino ter zagotavlja pogoje za njihovo učinkovito delo. Sektor organizira letna srečanja obrambnih atašejev in obrambnih predstavnikov ter konference.