Skoči do osrednje vsebine

Sektor spremlja in analizira politične, obrambne in vojaške vidike mednarodnih operacij in misij ter sil za hitro odzivanje pod okriljem mednarodnih organizacij OZN, Nata in EU ter drugih koalicijskih in dvostranskih povezav. Zagotavlja vsebinsko in procesno podporo strateški ravni odločanja. Pripravlja in usklajuje strateške, normativne, usmerjevalne in izvedbene dokumente s področja sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah ter predloge za vključevanje vojaških in civilnih zmogljivosti iz pristojnosti ministrstva v mednarodne operacije in misije. Spremlja in podpira postopke pri napotitvi in izvajanju aktivnosti zmogljivosti Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah. Pripravlja informacije, gradiva in stališča o mednarodnih operacijah in misijah iz pristojnosti ministrstva. Skrbi za implementacijo Strategije sodelovanja Republike Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah na ministrski in širši medresorski ravni. Resorni Usklajevalni skupini za načrtovanje sodelovanja v mednarodnih operacijah in misijah, ki jo vodi minister za obrambo, zagotavlja vsebinsko, organizacijsko in administrativno podporo.

Sektor za mednarodne operacije in misije je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambno politiko.