Skoči do osrednje vsebine

Register vodi centralno evidenco in centralni arhiv tajnih podatkov Nata za Republiko Slovenijo, sprejema, evidentira, distribuira in uničuje tajne podatke Nata in EU ter uradne dokumente Nata in EU brez stopnje tajnosti. Zagotavlja možnosti za obdelavo in hrambo tajnih podatkov v varnostnem območju I. stopnje, za notranjeorganizacijske enote Ministrstva za obrambo in drugih ministrstev ter za državne organe in posameznike, ki nimajo ustreznih prostorov.

Centralni register Nato/Podregister EU je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambno politiko.