Skoči do osrednje vsebine

Vodi in usmerja področje obrambnega planiranja ministrstva ter skrbi za njegov razvoj. Usklajuje izdelavo strateških razvojno-usmerjevalnih dokumentov s področja nacionalne varnosti na obrambnem področju.

Usklajuje izdelavo strateških razvojno-usmerjevalnih dokumentov s področja nacionalne varnosti na obrambnem področju. V tem okviru usmerja in usklajuje sodelovanje ministrstva pri pripravi Resolucije o strategiji nacionalne varnosti, je nosilec priprave Obrambne strategije in Strateškega pregleda obrambe ter sodeluje pri izdelavi ostalih strateških in doktrinarnih dokumentov ter analiz na obrambnem področju.

Usklajuje pripravo dolgoročnih (resolucija o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske – ReSDPROSV) in srednjeročnih planskih dokumentov (srednjeročni obrambni program - SOPR). Zagotavlja harmonizacijo in povezanost nacionalnega procesa obrambnega planiranja s procesom obrambnega planiranja Nata ter s procesom obrambnega planiranja in razvoja zmogljivosti EU.

Usklajuje aktivnosti ministrstva v procesu obrambnega planiranja Nata tako, da sodeluje pri oblikovanju političnih smernic Nata za obrambno planiranje, usklajuje aktivnosti vezane na oblikovanje paketov ciljev zmogljivosti Nata ter usklajuje sodelovanje ministrstva v procesu Natovega pregleda obrambe (angleško Defence Planning Capability Review - DPCR).

V okviru aktivnosti ministrstva v procesu obrambnega planiranja in planiranja zmogljivosti EU usklajuje pripravo odgovora na vprašalnik EU o vojaških zmogljivostih (angleško EU Military Capability Questionnaire - EU MCQ) v okviru priprave glavnega cilja EU (angleško EU Headline Goal process - HLG), usklajuje pripravo odgovorov v okviru Usklajenega letnega pregleda obrambe (angleško Coordinated Annual Review on Defence – CARD) ter sodeluje pri vrednotenju in pripravi predlogov sodelovanja v projektih razvoja zmogljivosti v okviru obrambnih pobud EU, vključno s PESCO.

Prav tako je vključen v izdelavo gradiv, analiz in poročil s področja obrambno-varnostnih vprašanj, za potrebe vodstva ministrstva ter za potrebe priprave poročil Natu in EU.«

Sektor za strateško planiranje je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambno politiko.