Skoči do osrednje vsebine

Sektor skrbi za načrtovanje, usklajevanje in izvajanje ter nadaljnji razvoj dvostranskega sodelovanja, regionalnega sodelovanja ter delovanja ministrstva v multilateralnih organizacijah, predvsem OZN, OVSE ter drugih organizacijah in pobudah, usklajuje in pripravlja krovne sporazume o sodelovanju na obrambnem področju, skrbi za izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov in pogodb, ter sodeluje pri pripravi in izvedbi obiskov tujih predstavnikov v ministrstvu in Republiki Sloveniji ter predstavnikov ministrstva in Republike Slovenije v tujini.

Strokovno usmerja in koordinira delo obrambnih diplomatskih predstavnikov Republike Slovenije v tujini ter skrbi za tekoče sodelovanje s tujimi obrambnimi predstavniki, akreditiranimi v Republiki Sloveniji. Pri izvajanju svojih aktivnosti neposredno sodeluje z drugimi pristojnimi organi za mednarodno sodelovanje v Republiki Sloveniji.

Sektor za bilateralo in multilateralo je notranjeorganizacijska enota Direktorata za obrambno politiko.